Vilka pumplösningar finns det och vad skiljer dem åt?

Vilka varumärken finns, vilka krav bör jag ställa på varumärket och vilka värmepumpar säljer dom?

Det finns idag ett flertalet olika värmeanläggningar att välja mellan, allt från ved- och pelletspannor till fjärrvärme och sjövärmepumpar. Nedan redogör vi för de sex olika värmepumpslösningarna i en överskådlig vy så att du själv snabbt kan få en inblick i vilken pumptyp som hade kunnat fungera för just dig. I ditt val är det viktigt att tänka på att en stor investering också gärna ska generera i ett bekymmersfritt ägande av din värmepump. Du kan läsa mer respektive värmepumpar under "olika värmepumpar". Under denna menykategori finner du även information om andra värmesystem utanför värmepumpssegmentet. 


Luftvärmepumpar


Luft/luftvärmepump

Kostnad: 10.000 - 40.000kr

Besparing på elräkningen
Liten investering
Aircondition 
Billig installation
Endast ett komplement
Värmen hindras av stängda dörrar


Luft/vattenvärmepump
Kostnad: 90.000 -  140.000kr

Medel - Stor besparing
Medelstor investering
Bra värmespridning med vattenburet
Populärt alternativ i södra Sverige
Kan vara primär värmekälla
Minskad effekt vid låga temperaturer


Frånluftsvärmepump
Kostnad: 60.000 - 100.000kr

Medelstor besparing
Återanvänder energi ur gammal förbrukad luft
Billigare alternativ
Enkel att installera
 Lägre besparing än vattenburen värme
Risk för kallras under vintern

     LÄS MER
       LÄS MER
        LÄS MER


Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepump är en teknik där man använder uteluften för att utvinna värme i form av luftburen värme. På utsidan har man en värmepump med en fläkt som med hjälp av en kompressor tar tillvara på energin i luften, medans på insidan har man en innerdel som placeras på väggen upptill innertaket eller en annan variant som är golvplacerad. Denna innerdel blåser sedan ut varm luft för att värma rummet samt intilliggande rum. Detta är en billig och effektiv investering i de husen som saknar vattenburet system eller ett bra komplement för till exempel fjärrvärme. Denna värmepump värmer inget tappvatten men kan effektivt värma upp inomhusluften på vintern samt även kyla ner den på sommaren. Livslängden på en luft/luftvärmepump är 10-15 år och investeringskostnaden inklusive installation brukar ligga på 10.000kr - 40.000kr beroende på modell och effekt. Möjlig besparing är upp till 70% beroende på hur planlösning ser ut jämfört med el element. Installationen måste göras av en installatör med giltigt F-gas certifikat för att inte begå ett miljö och lagbrott.

Vanliga varumärken på luft/luftvärmepumpar


Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen använder samma teknik som luft/luftvärmepumpen, det vill säga den utvinner energi ur utomhusluften. Även här består systemet av en utomhusdel och en inomhusdel. I innerdelen har man varmvattenberedaren samt styrningen av värmesystemet. Det krävs att man har ett vattenburet system med golvvärme eller radiatorer. Det som också behövs är att man har tillräckligt stor radiatorkrets så att man inte behöver köra ut så höga temperaturer till elementen. Max 60-65 grader kan värmepumpen producera. I vissa fall kan det alltså behövas en komplettering med fler element. Storleken på värmepumpen kan variera från 5 kW upp till fastighetspumpar på 70 kW. Dessa kan även kaskadkopplas om ytterligare behov finnes. Livslängden på en luft/vattenvärmepump är 15-20 år och investeringen för en normalvilla på ca 150 kvm är 110.000 kr. Besparingsmässigt är denna teknik lika effektiv som jord eller berg dock är livslängden kortare. Man räknar med att man kan göra besparingar upp till 70% jämfört med el/olja/gas eller fjärrvärme.


Vanliga varumärken på luft/vattenvärmepumpar


Frånluftsvärmepump

Denna teknik används i de fallen huset eller fastigheten har luftkanaler som cirkulerar luften i huset till en central plats där man kan placera värmepumpen. Den varma luften från badrum, kök och tvätt kan då på ett smidigt sätt tas om hand av värmepumpen innan den blåses ut ur huset. Detta är en vanlig teknik i nyare hus där man redan har förberett för till- och frånluft.

Det finns olika storlekar på frånluftsvärmepumpar, de som endast har frånluft och de som både hanterar till- och frånluft. Besparingen varierar beroende på vilken typ av frånluftsvärmepumps som används men det är inte orimligt att räkna med en besparing på runt 50% jämfört med el/olja/gas eller fjärrvärme.

Vanliga varumärken på frånluftsvärmepumpar


Vätska/vattenvärmepumpar


Bergvärmepump
Kostnad: 110.000 - 195.000kr

Stor besparing
Lång livslängd
Driftsäker
Stort utbud - vanlig lösning
  Större ingrepp på tomten
Kräver tillstånd från kommun
 Markens bergarter avgör effekten


Jordvärmepump
Kostnad: 100.000 - 150.000kr

Stor besparing
Driftsäker
Lång livslängd
Stort utbud
Billigare installation än bergvärme
Stort ingrepp i trädgården
Kräver tillstånd från kommun


Sjövärmepump
Kostnad: 100.000 - 150.000kr

Stor besparing
Billigare installation än bergvärme
Klarar hela uppvärmningsbehovet
Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt
Omfattande installation
Kräver tillstånd från kommun

     LÄS MER
       LÄS MER
        LÄS MER


Bergvärmepump

Bergvärme är en teknik där man låter en kollektorslang löpa ned i berget för att utvinna energin därigenom. Ett hål borras från marknivå och ned i berget. I en normalvilla på 150 kvm borras ett hål på ca 160 meter och avståndet till “aktivt berg” som är det vi eftersträvar kan variera från 6 meter upp till 100 meter beroende på var borrningen skall utföras. Foderrör för att skydda kollektorn används den första biten innan man kommer ned till aktivt berg (hårt berg). Detta är en mycket bra teknik i de fallen man inte har plats med jordvärme och önskar en långsiktig energilösning för fastigheten.

Livslängden på en kollektorslang är ca 150 år vilket gör denna investeringen väldigt långsiktig då man kan byta ut pumpen men köra vidare på samma kollektorslang.  Priset för att investera i bergvärme kan variera en del utifrån förutsättningarna men i en normalvilla på 150 kvm ligger kostnaden för jordvärme runt 165.000 kr.

I vissa städer finns det nu väldigt många borrhål, vilket gör att det är svårare att få igenom sin bergsborrning. Ta då kontakt med din kommun angående detta. Det finns även kommuner som har berg i olika lager där man är rädd att det ska läcka mellan skikten. Detta kan medföra extra kostnader för att se till att det inte uppstår läckage mellan skikten. Därför kan det ibland vara mer lönsamt att titta på en annan värmepumpslösning, som exempelvis luft/vatten. 

Vanliga varumärken på bergvärmepumpar


Jordvärmepump

Jordvärme innebär att man lägger ner en kollektorslang i marken för att utvinna energin som finns på ca 1 meters djup. Det är solenergi som ackumuleras i marken och med hjälp av en värmepump kan man producera 65-gradigt vatten till värme samt tappvatten. Oftast plöjer man ner kollektorn i slanglängder på ca 450 meter. Flera slangar kan plöjas ned utifrån vilket behov som skall tillgodoses. I större fastigheter kan man plöja ned kilometervis med slang för att till exempel försörja flertalet lägenheter eller en företagslokal. I en normalvilla på 150 kvm behövs i många lägen bara en slinga på 450 meter för att detta skall vara tillräckligt. 

Livslängden på en kollektorslang är ca 150 år vilket gör denna investeringen väldigt långsiktig då man kan byta ut pumpen men köra vidare på samma kollektorslang. Priset för att investera i jordvärme kan variera en del utifrån förutsättningarna men i en normalvilla på 150 kvm ligger kostnaden för jordvärme runt 145.000 kr.

Då temperaturen i marken inte varierar lika mycket som temperaturen i luften blir förutsättningarna för att producera värme och varmvatten väldigt bra även när det är kallare i luften.

Vanliga varumärken på jordvärmepumpar


Sjövärmepump

Tekniken för att utvinna värme påminner väldigt mycket om bergvärme. Sjövärme kan vara ett bättre alternativ för dig som bor nära en sjö.  Solenergi kan lagras i berg eller jord men även i sjöbotten kan man utvinna värme. Detta är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser då man istället för att borra hål i marken lägger rör längst ner på sjöbotten. Den enda påverkan du har på naturen är grävarbetet mellan ditt hus och sjön. Investeringen är något lägre än bergvärme och ger en stor ekonomisk besparing.

Man lägger slangar på sjöbotten som innehåller en frostskyddad vätska. Vätskan värms upp av solenergin som finns på sjöbotten och skickas vidare till  värmepumpen. Inuti värmepumpen omvandlas vätskan till ånga som bildas när man kokar den. När temperaturen i kompressorn når cirka 50 grader skickas värmen ut i huset via vattnet i elementen.

Vanliga varumärken på sjövärmepumpar


Olika varumärken

Det finns åtskilliga varumärken att välja mellan på värmepumpsmarknaden, alla med sina för och nackdelar. Nedan har vi samlat lite frågeställningar för att du enklare ska kunna utröna vilket varumärke som tilltalar dig och passar i ditt hem. Är du nyfiken på  att veta mer om olika varumärken kan du läsa mer här eller navigera dig till de olika varumärkena under meny-kategorin "olika värmepumpar". Här hittar du information om etablerade varumärken, lite om deras historia, värderingar och erbjudande på marknaden. Du kan även jämför olika varumärken och modeller under "jämför värmepump".


Svenskt eller Internationellt?

Svenska märken är kända för kvalitet och anpassning för vårt klimat men är dem verkligen bäst? Utmana gärna genom att titta på giganter som Daikin, Mitsubishi Electrics eller Panasonic.

Miljövänligt

Hur arbetar varumärket med miljöpåverkan? Finns det tillgänglig teknik som ökar effekt och minskar klimatavtrycket?

Bra Garantier

Vad täcker garantin? Varför har olika leverantörer olika garantier? Läs på och försök få en uppfattning om vilken komponent i varumärkets värmepumpar som oftast går sönder. Är det värt att välja ett mer etablerat varumärke till högre pris om man får bättre garantier? Läs vår "garantiguide" för mer information om varje varumärke.

Reservdelar

En värmepump kommer under sin livstid alltid behöva byta något. Är det lätt att få tag i reservdelar? Kan vem som helst reparera?

Service & Support

Hur ser varumärket på service? Vad behövs för eventuellt underhåll? En värmepump går dygnet runt, år efter år och behöver nya filter eller en service efter några år. Det är alltid bättre att föregå än föregås.

Teknik

Finns det modern teknik som underlättar er vardag? Wifi uppkoppling, eller en enhet som är kompatibel med din telefon och kan ge dig översikt och varningar om något är fel till exempel? Smarta lösningar kan hjälpa dig få ut maximalt av din värmepump.


Läs vidare - Köp och ägande av värmepump