Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen är en komplett värmelösning som är vanligt förekommande i moderna hem och nybyggnationer. Dessa bostäder konstrueras vanligtvis med mekanisk ventilation och vattenburna system för att möjliggöra denna prisvärda och miljövänliga lösning. Frånluftsvärmepumpen är beroende av att bostaden har samlade ventilationskanaler eftersom hela principen bygger på att använda spillvärme som utvinns ur våtrum (badrum och tvättstuga) samt kök. Denna så kallade frånluft sugs in i ventilationen och värmeenergin återvinns i frånluftsvärmepumpen för att producera ny värme och nytt varmvatten. Eftersom frånluftsvärmepumpens värmekällor alstrar värme med en temperatur på stadiga 20 grader året om är den mycket effektiv. Dock är energimängden begränsad till de ventilationsflöde som avges från huset - det vill säga den energi du köper i form av el för uppvärmning av bland annat varmvatten till dusch och kranar, för användning av tvättmaskinen eller torktumlare och köksutrustning. Resterande uppvärmning görs med hjälp av elpatronen eller annan kompletterande värmekälla. Frånluftsvärmepumpen är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ, helt enligt återvinnings principen och sänker dina uppvärmningskostnader med ca 50% om du tidigare haft ett eluppvärmt hus. 


Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpen är den enklaste formen av luftvärmepump. Tack vare det mekaniska ventilationssystemet kan energi återanvändas från den värme du redan förbrukat i i antingen badrummet, köket eller tvättstugan. Varm luft från exempelvis köket stiger och sugs in i ventilationssystemet. Den passerar sedan värmepumpens förångare där ett lättflyktigt köldmedium cirkulerar. Värmeenergin i frånluften gör att köldmediet hettas upp och övergår i gasform och sugs vidare in i kompressorn där tryck och temperaturen på köldmediet ökas till uppemot 100 grader. När den upphettade gasen passerar kondensorn kyls gasen ner och värme avges innan köldmediet cirkulerar vidare i det slutna systemet. När värmeenergin ur frånluften är utvunnen försvinner den ut ur huset. 

Samtidigt tillförs ny frisk luft genom väggventilerna i huset. Den friska luften (så kallad tilluft) sugs in i ventilationssystemet och leds nu till värmepumpen där processen upprepas enligt ovan.


Vart passar en frånluftsvärmepump bäst?

För att frånluftsvärmepumpen ska fungera som komplett värmekälla krävs ett vattenburet system. Det finns dock fall där frånluftsvärmepumpen endast används för uppvärmning av tappvattnet och kompletteras då med exempelvis direktverkande el eller en luft/luftvärmepump för varmluft. Mindre lämpligt är det att installera en frånluftsvärmepump i äldre hus med sämre isolering eller självdragsventilation eftersom frånluftsvärmepumpens verkningsgrad ökar med högre inomhustemperaturer. Energiutvinningen är inte lika stor som andra värmepumpslösningar eftersom frånluftsvärmepumpen använder sig av en begränsad energikälla - den energimängd som ryms i ventilationsflödet. En standardlösning fungerar bättre i något mindre bostäder med mindre energibehov. Om husets energibehov är för stort kopplas anläggningens inbyggda elpatron på och besparingen minskar.

För större villor med högre energibehov som inte vill göra ingrepp på tomt finns frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer. Dessa värmepumpar anpassar effekten till husets värmebehov och är generellt mer effektiva än en vanlig frånluftsvärmepump. I vissa fall kompletteras det med ett grundare borrhål eller en kortare markslinga som kopplas till värmepumpen för att utvinna tillräcklig energi.


Vad kostar en frånluftsvärmepump?

En frånluftvärmepump är både enklare att installera och kräver inga ingrepp likt jordvärme eller bergvärme. Detta innebär att investeringskostnaden är lägre. Totalpriset för en frånluftsinstallation ligger någonstans mellan 60.000-100.000kr beroende på märke och modell samt husets unika förutsättningar. ROT-avdraget täcker 30% av arbetskostnaden, det vill säga arbetet för installation och driftsättning. 


Summering frånluftsvärmepump:

 • Låg installationskostnad jämfört med jord- och bergvärme
 • Komplett system för värme och varmvatten
 • Byter ut husets inomhusluften och ger ett sundare inomhusklimat
 • Påverkar inte husets utseende
 • Återanvänder redan betald värme
 • Kräver inga tillstånd

 • Lägre besparingspotential än andra värmepumpar
 • Begränsad värmekälla
 • Kan vara svårt att få lagom temperatur
 • Kräver mekaniskt ventilationssystem
 • Fungerar inte som "ensam" primär värmekälla i hus med större energibehov