Bosch

Det tyska företaget Bosch är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster, ett företag som alla känner till. Bosch grundades av Robert Bosch 1886 med syftet att uppfinna tekniska lösningar i människans tjänst. Av denna anledning startades bolaget som en stiftelse och inte ett aktiebolag. Utan aktieägare som önskade utdelning kunde allt överskott återinvesteras i verksamheten för att främja den långsiktiga utvecklingen.

2005 köpte Bosch-koncernen upp svenska IVT och deras produktionsenhet i Tranås som istället fick namnet Bosch Thermoteknik. Tillverkningen av värmepumpar för hela världsmarknaden sker fortsatt i Tranås under ägandeskap av Bosch. Precis som resterande affärsområden inom Bosch-koncernen så präglas även deras värmedivision av ett kompromisslöst fokus på modern teknik. Bosch erbjuder samtliga värmepumpslösningar för både privata bostäder och fastigheter, oavsett storlek. Värmepumparna karaktäriseras av kvalitet och innovation, en mängd avancerade tekniska lösningar och uppkopplingsmöjligheter. 

Alla Boschs värmepumpar finns som en motsvarande IVT modell. Det som skiljer åt är hur service och installationsnätverket är uppbyggt. Det finns betydligt fler Bosch-partners i Sverige och vem som helst med grossistavtal kan köpa en Bosch värmepump. Av denna anledning är det oftast enklare att få konkurrerande offerter på en Bosch värmepump än en IVT värmepump. Eftersom tillgängligheten är så pass hög på värmepumpen från grossister är det viktigt att säkerställa kunskapen på din Bosch-installatör.