Sjövärme

Principen för en sjövärmepump är i stort sett densamma som för jordvärmepumpen. Istället för att gräva ner kollektorslangen i marken, sänks slingan ner på botten av en sjö där solenergi lagras. Sjövärmepumpen är en komplett värmekälla och levererar såväl värme och varmvatten för ditt hem. Det är en form av vattenburen värme som förutsätter ett vattenburet uppvärmningssystem med vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. För att kunna dra nytta av en sjövärmepump krävs det att du har ett hus beläget i nära anslutning till en sjö eller ett vattendrag som är tillräckligt stor för att kunna generera rätt mängd värme. Se till att anlita en seriöst leverantör som kan göra korrekta beräkningar på om sjön eller vattendragets energiinnehåll är tillräckligt för husets energibehov. Med rätt dimensionering av din sjövärmepump kan du minska dina uppvärmningskostnader med 60-80%.


Hur fungerar en sjövärmepump?

Vid installation av en sjövärme-anläggning grävs ett dike för förläggning av kollektorslangen mellan hus och sjö för att förhindra att slangen fryser under vintertid. Slangen läggs på vattenytan och fylls upp med brinevätska, även kallat kollektorvätska innan den sänks ner till botten med hjälp tynger. Brinevätskan som cirkulerar i slangen tar energi från sjöbotten. När energin kommer i kontakt med värmepumpens förångare övergår det flyktiga köldmediet i den slutna kretsen till gasform. Det gasformiga köldmediet passerar sedan in genom kompressorn som skapar tryck och hettar upp köldmediet till höga temperaturer. Värmeväxlaren överför sedan värmen från värmepumpen vidare in till husets vattenburna uppvärmningssystem.

Precis som för jord- och bergvärme krävs ett tillstånd från kommunen, ett ansvar som ligger på dig som privatperson. De flesta leverantörer brukar hjälpa till med ansökan om så önskas. Det är även viktigt att kartlägga sjöbotten och markera ut slangens placering för att undvika kostsamma skador vid exempelvis ankring av båtar.

Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur en installation av en sjövärmepump går till.


Vart passar en sjövärmepump bäst?

Sjövärmepumpar fungerar endast i de fall huset är intilliggande en sjö av tillräcklig storlek för att förse husets totala energibehov. Det krävs en sjö eller ett vattendrag som inte bottenfryser och vars botten är slät, gärna lerig.


Vad kostar en sjövärmepump?

Kostnaden av att investera i en sjövärmepump är något lägre än för jordvärmepumpen. Priset beror till stor del på huset och tomtens förhållande. En ungefärlig uppskattning av pris för värmepumpen samt installationen ligger på 125.000kr. Arbetskostnaden för denna typ av installation räknas som ett schablonbelopp som är 35% av den totala kostnaden (inklusive priset för värmepumpen). ROT-avdraget täcker sedan 30% av denna kostnad. 


Summering sjövärme:

  • Underhållsfri och driftsäker värme
  • Hög verkningsgrad
  • Ingen utomhusdel
  • Mindre inverkan på tomt

  • Kräver tillstånd från kommun
  • Förutsätter närhet till sjö med rätt energimängd