Luft/luftvärmepump

En luft/luftvärmepump, i många fall även kallad luftvärmepump är en kompletterande värmekälla som täcker 35-55% av bostadens totala värmebehov. Luft/luftvärmepumpen hämtar sin energi ur utomhusluften och värmer upp, alternativt kyler ner den för att sedan blåsa ut tempererad luft genom inomhusdelen. Denna värmepump är en lättinstallerad och billig lösning för den som vill sänka sina uppvärmningskostnader och samtidigt få ett renare och mer behagligt inomhusklimat året om. Luft/luftvärmepumpen fungerar nämligen också som luftrenare, genom specialanpassade filter renar den luften från damm och ohälsosamma partiklar, i vissa fall även allergener.

En standardlösning, en så kallad singel-split lösning består av en utedel och en innedel som blåser varm eller kall luft. För större hus eller hus med många rum kan en multi-split lösning implementeras, detta ökar dock kostnaderna då fler innedelar tillkommer. Det är väldigt enkelt att spara pengar med en luft/luftvärmepump tack vare den låga investeringskostnaden. Besparingspotentialen med en luft/luftvärmepump om du använder direktverkande el är mellan 50-70%, beroende på vart i landet du bor, husets uppvärmningsbehov samt planlösningen för huset. 

Hur fungerar en luft/luftvärmepump? 

Luft/luftvärmepumpen består av en utedel och vanligen en inomhusdel. I utedelen som placeras längs med husfasaden finns en fläkt som suger in utomhusluft som bär energi från solen. Väl inne i värmepumpen passerar luften förångaren som bär på ett lättflyktigt köldmedium. Köldmediet förångas enkelt och även vid låga temperaturer, så länge där finns temperaturskillnad. Det numera gasformiga köldmediet förs vidare in i kompressorn där trycket och således även temperaturen ökar. Det är processen när köldmediet övergår från gas- till flytande form i kondensorn som avger värme som leds till innerdelen. Luft/luftvärmepumpens innerdel tar kallare luft från rummet och värmer upp den för att sedan sprida uppvärmt luft ut i rummet. 

Att få en luft/luftvärmepump installerad och driftsatt är enkelt och tar normalt inte mer än några timmar. Enligt EU-förordningen (EU/517/2014) måste alla installationer av luft/luftvärmepumpar utföras av certifierad kyltekniker.

Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur en installation av en luft/luftvärmepump går till. 


Vart passar luft/luftvärmepumpen bäst?

En luft/luftvärmepump är i jämförelse med andra värmepumpar en billig investering som samtidigt ger stor effekt gällande minskad miljöpåverkan och minskade uppvärmningskostnader. Oavsett vart i landet du bor brukar detta var en lönsam investering att komplettera din nuvarande uppvärmningsform med. Verkningsgraden på en luft/luftvärmepump påverkas av temperaturen utomhus vilket innebär att de norra delarna av Sverige, med lägre årsmedeltemperatur har något lägre verkningsgrad. Luft/luftvärmepumpen är ett utmärkt val för den som vill sänka sina uppvärmningskostnader, har ett värmebehov som nuvarande system inte fullt klarar av eller för den som önskar AC-funktioner och kyla under varma sommardagar. Luft/luftvärmepumpen fungerar lika bra i sommarhuset, i garaget eller förrådet.

Vad kostar en luft/luftvärmepump?

Kostnaden för en luft/luftvärmepump med installation brukar landa mellan 10.000-40.000kr beroende på fabrikat, modell och installtör. Med den stora besparingspotentialen i en luft/luftvärmepump är detta en snabbt återbetald investering. ROT-avdraget täcker dessutom 30% av kostnaderna för installation och driftsättning.

Här hittar du ungefärliga kostnader för att installera en luft/luftvärmepump från Bosch. Samtliga priser är för en luftvärmepump inklusive installation.

Uppvärmd yta   Storlek värmepump  Cirkapris före ROT   Cirkapris efter ROT   Driftskostnad/mån
60-100 m²               5 kW          19 500 kr           17 700 kr              300 kr
80-150 m²               6 kW          21 850 kr           19 900 kr              400 kr
130-170 m²               7 kW          25 200 kr           22 900 kr              600 kr
>150 m²               8 kW         31 500 kr           28 700 kr              700 krSummering luft/luftvärmepump:

  • Snabb återbetalningstid
  • Hög besparingspotential
  • Låg investering
  • Snabb och enkel installation
  • Reglerar både värme och kyla
  • Endast kompletterande värmesystem