IVT

IVT är ett svensk företag som grundades av tre bröder i Tranås, 1968. Elis, Harald och Billy Peterson tillverkade 1970 sin första ytjordsvärmepump och skaffade sig med tiden en mycket hög systemkompetens inom energilösningar för värme och kyla. IVT är och har alltid varit ett renodlat värmepumpsföretag och har idag en ledande marknadsposition som tillverkare och leverantör i Sverige. Deras forskning och utveckling fokuserar på att ständigt ta fram mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar. Deras prioriterade miljötänk har lett till att dem idag är ensamma om att erbjuda en Svanenmärkt värmepump - IVT Greenline. IVTs fullständiga sortiment över luft/luft-, luft/vatten-, vätska/vatten- och frånluftsvärmepumpar är utvecklat för vårt nordiska klimat och håller hög kvalitet och effekt.

2005 förvärvades IVT av tyska Bosch Thermoteknik (Borsch-koncernens värmedivision). Förvärvet gav IVT helt nya förutsättningar för att bedriva forskning och utveckling av allt mer miljövänliga värmepumpar. IVTs värmepumpar är fortsatt egenutvecklade i Tranås, även om bolaget numera ägs av Bosch. 
Alla IVTs värmepumpar finns idag i en motsvarande modell under Boschs varumärket. Det som skiljer dem åt är att IVT vanligen har längre kompressorgaranti samt att de har färre men mer nischade partners ute i Sverige. IVTs partners hittar du som IVT Center eller IVT återförsäljare och målet från IVT är att det endast skall finnas en sådan på varje ort.