Thermia

Thermia är ett varumärke under Danfoss Värmepumpar AB. 1923 påbörjades arbetet med värmepumpar i värmländska Arvika, där forskningsarbete och utvecklingen av värmepumpar sker än idag. Thermia tillverkar högpresterande värmepumpar som är utvecklade för vårt nordiska klimat. Ambitionen är att ge slutkunden den absolut bästa totalekonomin, den största tryggheten och den högsta bekvämligheten med sin värmepump. Thermia har en stark position som värmepumpsaktör på den nordiska marknaden och är en av de främsta tillverkarna i Sverige. 

2018 förvärvades Thermia av den tyska värmepumpstillverkaren Steibel Eltron Group. Med nya förutsättningar fortsätter Thermia att växa på den Europeiska marknaden samtidigt som de får stöd för fortsatt utveckling i Norden. Deras sortiment omfattas av luft/luft-, luft/vatten- och frånluftsvärmepumpar samt berg- och jordvärmepumpar.

Att en värmepump dimensioneras rätt är av största vikt för att optimal effekt ska uppnås, något som Thermia lägger stor vikt vid. En behörig installatör av en Thermia värmepump har utbildats i en dimensioneringsskola hos tillverkaren.