Vad händer efter installationen av din värmepump?

En värmepump behöver tillsyn och service precis som allt annat vi har någon form av teknik i. Din värmepump jobbar dygnet runt och får aldrig någon semester vilket självklart leder till att något kan gå fel under kommande 20 åren.  Vi går igenom försäkringar, garantier, serviceavtal och vart man får tag i reservdelar. Här återkommer vi igen till att valet av en partner som kan inte bara sälja och installera din värmepump är viktigt men även för att kunna få hjälp om något går fel.


                         Värmepumpsgarantier


Återförsäljarens och Installatörens Garantier

Något som alltid är viktigt att titta på är om din återförsäljare eller installatör är behörig för att installera värmepumpen från ett specifikt varumärke. Det kan ibland vara ett krav för att garantierna ska gälla ifrån Leverantörerna. Är det en auktoriserad leverantör med alla behörigheter och avtal med Leverantören innebär det att ni får fulla garantier som erbjuds. Det man inte ska glömma heller är att säkerställa om din Installatör lämnar några egna garantier för sitt jobb. Det skulle vara en kvalitetsstämpel om en seriös Installatör utöver vanliga garantier lämnar en trygghet på utfört arbete.


Varumärkets Garantier

Olika varumärkens garantier gäller olika länge och ibland på lite olika delar. Erkända varumärken har ofta bättre Garanti tider och större omfattning för vad garantin täcker.  Nedan kommer lite mer specifikt vad de olika varumärkenas garanti varianter innebär.

Vanligaste Garantitiderna:

 • 5 år
 • 6 år
 • 10 år


Materialgaranti

Väldigt vanlig garanti som ersätter den eller de delar som är defekta men ersätter oftast inte själva arbetet, utbyte montering och felsökning av tekniker. Den ersätter helt enkelt endast den del som gått i sönder i värmepumpen.

Totalgaranti

Lite som det står innebär det att den täcker fel på produkten eller dess komponenter så ersätts den delen där felsökning och byte ingår. Viktigt att garantin gäller ej handhavandefel eller skador från yttre åverkan såsom skadegörelse eller blixtnedslag. Hur du hanterar din värmepump korrekt står i manual beskrivningen.

Kompressorgaranti

Om man kan påvisa fel på befintlig kompressor ersätts man med en ny. Man ansvarar oftast själv för att kompressorn installeras korrekt igen. Viktigt att även här gäller att tänka på korrekt handhavande.

Trygghetsgaranti

En tilläggsförsäkring som man lägger till för att förlänga sina garantier och säkerställa att man får hjälp om något händer. Oftast kan man köpa denna via sin återförsäljare som hjälper en. Störst på marknaden inom utökade värmepumpsförsäkringar är Arctic Värmpumpsförsäkringar.


Vad är en bra värmepumps garanti?

Kvalitet är alltid något som är viktigt och somliga leverantörer har bättre garantier av en anledning. Ibland kan det vara en trygghet för kunden men det kan faktiskt också innebär att man går bättre i godo för sina produkter som ska hålla längre. 

Tydligt garanti - vad är det exakt som gäller

Så lång garanti som möjligt

Möjlighet att förlänga din garanti 


 Gör egna kontroller efter köp

 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen ?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen.


Värmepumps Försäkringar

Försäkringar är alltid en utmaning med vad dom täcker och inte. En normal hemförsäkring eller villaförsäkring ersätter inte kostnaderna för reparationen av en värmepump. Hos en del försäkringsbolag är det möjligt att utöka försäkringen för att ersätta dessa utgifter, men ett bättre val är att införskaffa försäkringen hos fabrikören eller leverantören av värmepumpen. Om din värmepump läcker eller börjar brinna så täcker din hemförsäkring oftast den förstörelse som uppkommit på ditt hus eller annans egendom men inte värmepumpen. Läs mer om försäkringar för värmepumpar här.

Det finns företag som specialiserar sig på detta och ger en mer heltäckande försäkring.

Arctic Försäkringsförmedlare: https://www.arctic.se/


Serviceavtal för värmepumpar 

Av samma anledning som man har försäkringar för ifall något händer behöver man också arbeta förebyggande för att det inte ska hända. Serviceavtal säkerställer du har snabb tillgång till hjälp nästintill dygnet runt och får rätt hjälp med någon som känner till grundförutsättningarna. Läs mer om serviceavtal för värmepumpar.

Fördelar med Serviceavtal:

 • Snabb tillgång till hjälp - Jourtelefon
 • Trygghet - någon som säkerställer att den fungerar och allt flyter
 • Du slipper komma ihåg när den behöver tillsyn - servicetekniker kontaktar dig
 • Årlig besiktning
 • Eventuella fel åtgärdas direkt
 • Föregår större problem - Bättre att föregå än föregås

Kostnad för Serviceavtal:

Kostnaderna är olika beroende på vilket företag och vad dom exakt erbjuder. Det är viktigt att du läser igenom och ser skillnaderna i vad företagen erbjuder och vad som passar dig.

Serviceavtalen för värmepumpar är olika beroende på vilken pumptyp du har.

En luft/luft är billigare och en bergvärme är dyrare oftast, men likväl ser också prisbilderna olika ut här beroende på företag du kontaktar.

Kostnaden för ett avtal varierar mellan 1000kr om året upp till 10.000kr om året beroende på vilken övervakningsnivå och inställelsetider.


På denna sida kan man läsa mer och teckna ett serviceavtal för sin värmepump. 


Service av din värmepump

En värmepump är en viktig del av ditt hem och bör behandlas med kärlek då den jobbar dygnet runt för att du ska få värme och varmvatten. Även om man investerar stora pengar i sin värmepump så ska man ha i åtanke att även den behöver service och omvårdnad. En värmepump behöver inte alltid tillsyn årligen men den behöver definitivt tillsyn med jämna mellanrum för att förebygga framtida fel. Precis som din bil behöver den lite omvårdnad för att fungera i ur och skur.

En vanlig service brukar innehålla:

 • Kontroll och justering av flödet på köldbärarkrets och värmebärarkrets
 • Kontroll av smutsfilter på kalla och varma sidan, rengöring vid behov ( luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar)
 • Kontroll av luftfilter ( luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar)
 • Luftning av ledningar och varmvattenberedare
 • Vi fyller på luft i expansionskärl resp. köldbärare vid behov
 • Kontroll av ev. läckage och missljud i och runt maskinen
 • Kontroll av synglas betr. köldmedias gasnivå och kondition
 • Kontroll av larmlogg i de maskiner som har sådan, förekommer driftstörningar i
  denna utreder vi orsaken
 • Kontroll av skyddsanod i varmvattenberedaren i förekommande fall
 • Värme och varmvatteninställningarna optimeras
 • Kontroll av samtliga temperaturgivare


Egenvård är också viktigt - Filter ska bytas 1-2 gånger om året (luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar)

Varför? 

För att din värmepump ska bibehålla sin effektivitet bör man byta filter i sin värmepump en gång om året minst, rengöra var tredje månad och hålla lamellerna(gallret) dammfria. När du ändå städar av ditt hus passa på och damma av värmepumpen. Att byta ut sina värmepumpsfilter är lättare än att byta dammsugarpåse. På vår sida "så rengör du din värmepump" kan du läsa allt om hur du bäst rengör din luftvärmepump.

Vad händer om din värmepump går sönder?

Om något händer med din värmepump kan värmepumpen lämna ett felmeddelande. Men alla värmepumpar är unika och att kunna lämna en felkod eller inte och vart beror på varumärke och modell. Det kan ske på displayen, det kan vara lamor som blinkar, fjärrkontroller som ger felkoder osv. Om man upptäcker en felkod så kan man oftast se vad felet är i manualen, eller kan man kontakta installationsfirman eller tillverkaren. Vissa fel kan man åtgärda själv, som att byta filter, gäller luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar. Men om det är inom garantitiden ska du alltid kontakta installatören eller servicepartner som åtgärdar problemet.  

Om felet inträffar efter att garantin gått ut, kan man åtgärda det själv eller välja en annan servicefirma än den som installerade pumpen. På tillverkarens sida kan man ofta hitta fler servicefirmor som kan hjälpa dig eller kan man höra med vänner och bekanta eller leta på internet. 

Reservdelar till värmepump

En värmepumps livstid varierar mellan 10-20 år och kommer under tidens gång både behöva byte av filter för luft/luft pumpar och frånluftsvärmepumpar men även något annat reservdelsbyte med. En värmepump kan råka ut för en mängd olika reparationsbehov och det är fullt naturligt att man servar och byter ut någon del av sin värmepump under dess livstid. Reservdelar är något som inte är lättillgängligt i branschen tyvärr och inte alla återförsäljare kan eller får köpa reservdelar. Förutom möjligheten att köpa in reservdelar ska det finnas kunskap och erfarenhet av aktören att kunna analysera och åtgärda ditt problem så kostnadseffektivt som möjligt. 

 Det finns ett fåtal aktörer som har reservdelar på lager och kan med snabb leverans både hjälpa till att analysera och åtgärda. Den enklaste vägen är att genom supportfunktioner hos en sådan aktör få guidning till att kunna lösa en del installationer själv. I vissa fall kan man åtgärda själv men vi rekommenderar alltid att man tar kontakt med en erfaren aktör. 

Följande aktörer säljer reservdelar till värmepumpar och är tillgängligt för företag och privatpersoner:


Läs vidare - Köp och ägande av värmepump