Jämför värmepumpar

När du har bestämt dig för att köpa en värmepump för första gången, eller bestämt dig för att ersätta din gamla värmepump med en ny påbörjas ett projekt som utgörs av en rad olika beslutsmoment. I många fall är värmepumpen en större investering och eftersom värmepumpen ska tjäna dig i många år är det avgörande att väljer en värmepump som du vet lever upp till dina förväntningar. På ägavärmepump.se har vi som ambition att utbilda konsumenter som äger eller inom en snar framtid kommer att äga en värmepump. På den här sidan kan du filtrera dig igenom ett stort och oberoende sortiment av olika värmepumpslösningar, tillverkare och modeller. Genom att anpassa filtreringen efter din bostads förutsättningar och dina önskemål gällande levnadsförhållande så hjälper vi sig att gallra och slutligen presentera en handfull väl utvalda alternativ för just dig. 


Filtrera på följande:

Energieffektivitetsklass - Olika värmepumpar har olika bra energiklasser. Energimärkningen som graderas dels för värme (på en skala G till A+++) och varmvatten (på en skala G till A) låter dig veta hur hur effektivt värmepumpen producerar värme eller varmvatten. Husets storlek är vad som huvudsakligen styr vilken energieffektklass du behöver inom respektive område.

Bostadens ytaHur stort ditt hus har är direkt avgörande för vilka värmelösningar vi kan rekommendera. En stor bostad har ett större energibehov och kräver en kraftfullare lösning. 

Inbyggd varmvattenberedare - Beroende på hur stort varmvattenbehov din bostad har kan det vara önskvärt med en inbyggd varmvattenberedare. Har du däremot ett mycket stort varmvattenbehov klarar sällan en inbyggd variant att förse din bostad med tillräckligt. Det är isåfall onödigt att betala extra för detta.

Styrningsalternativ - Smart styrningsteknik är hett på tapeten och många uppskattar den smidighet och även bekvämlighet som mobil styrning innebär. Med WiFi-sytning och anslutna rumsgivare kan du enkelt kontrollera temperaturen i olika delar av hemmet. Bland annat kan du förinställa temperaturen hemma så att du har ett perfekt inomhusklimat när du kommer hem från jobbet eller från semestern. 

Tillverkare - Att välja tillverkare är för många likställt med att välja kvalitet. Kanske är du bekant med ett varumärke sedan tidigare, antingen för att du själv haft en välfungerande värmepump av visst fabrikat eller läst på mycket om ett varumärke vars fokus ligger i linje med dina önskemål. Vår rekommendation är dock att inte stirra sig allt för blind på valet av fabrikat utan vara öppen för att se till helheten av värmepumpens effekt och funktioner.

SCOP-värde - Istället för COP-värdet används SCOP-värdet som mätetal för jämförelse av olika värmepumpars effekt över hela året. I Sverige där vi har ett väldigt varierande klimat är detta ett mer rättfärdigat mått som är desto viktigare att se till när du ställer olika värmepumpar prestanda mot varandra.

Effekt - Värmepumpens effekt i kW låter dig veta hur mycket värme den kan producera. Desto större värmebehov du har i hemmet, desto högre effekt behöver du värmepump ha. 

Ursprung för utveckling och tillverkning - I vilket land värmepumpen utvecklas och tillverkas har för många även det en koppling till kvaliteten. Värmepumpar importeras från världens alla hörs och olika tillverkare, med sina olika ursprung använder sina unika tekniker och fokuserar utvecklingen på olika ändamål. Om du har preferenser som lutar åt prima tysk kvalitet, lokalt svensk tillverkning eller högteknologiska asiatiska värmepumpar så kan du filtrera det här.

Alternativ för - Om du har ett fungerande värmesystem som du önskar komplettera, eller om du funderar på att byta värmesystem kan du använda denna filtrering. Kom dock ihåg att det finns många kombinerade lösningar för uppvärmning som en duktig rådgivare kan hjälpa dig att räkna på. Exempelvis är solceller i kombination med vedeldning ett bra alternativ. Solceller i kombination med luft/vattenvärmepumpen är en annan.