Luft/vattenvärmepump

Luft/vatten värmepumpen använder lagrad solenergi i luften för uppvärmning av värme och varmvatten. En luftvärmepumps effekt beror på temperaturen utomhus, ju lägre temperatur desto lägre effekt. Moderna luft/vattenvärmepumpar är dock utvecklade för att upprätthålla en hög prestanda ner till så låga temperaturer som -20 grader. Totalkostnaden för en installation av en luft/vattenvärmepumpen är billigare än vätska/vattenvärmepumparna då den inte kräver några ingrepp på tomten. Den ställer inte heller några särskilda krav på tomtens storlek, husets belägenhet eller bergarterna under huset. Det finns en enkelhet och smidighet i luft/vattenvärmepumpen som gör den väldigt populär trots att besparingen är något lägre än med en vätska/vattenvärmepump. Beroende på husets isolering och din nuvarande energiförbrukning kan du sänka dina uppvärmningskostnader med 50-70% om du byter från direktel. Denna värmepump kräver ett vattenburet system, antingen med vattenradiatorer och- eller vattenburet golvvärme. 


Hur fungerar en luft/vattenvärmepump? 

Luft/vattenvärmepumpen består av en utedel och en innedel. Fläkten i anläggningens utedel extraherar värme ur utomhusluften vilken sedan används för att värma upp ett flyktigt köldmedium i värmepumpens innedelen. Köldmediet cirkulerar i en sluten krets i värmepumpens innedel och förångas i den så kallade förångaren. Det gasformiga köldmediet sugs vidare in i värmepumpens hjärna - kompressorn. Här ökar trycket vilket leder till att köldmediet hettas upp ordentligt för att sedan ledas vidare in i värmeväxlaren (en kondensor) som överför värmen från köldmediet till husets värmesystem.


Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur en installation av en luft/vattenvärmepump går till.


Vart passar en luft/vattenvärmepump bäst?

Eftersom luft/vatten värmepumpen tar energi från utomhusluften krävs också att det finns energi i den. Desto kallare det är desto mer energifattig är luften vilket innebär att luft/vatten värmepumpens verkningsgrad blir bättre vid högre temperaturer. Av denna simpla anledning lämpar sig luft/vatten värmepumpar bäst i södra och mellersta delarna av Sverige där årsmedeltemperaturen är något högre. Luft/vatten värmepumpen passar bra för hushåll med mellan till stort energibehov.


Vad kostar en luft/vattenvärmepump?

Under förutsättning att ditt hus redan har ett vattenburet system kan du få en färdig luft/vatten värmepump installerad och driftsatt för mellan 90.000-140.000kr beroende på fabrikat, installatör och tidsåtgång. ROT-avdraget ger dig 30% avdrag på arbetskostnaderna för installation och driftsättning.