Jordvärme - Allt du behöver veta

En jordvärmepump tar energi från lagrad solenergi i ytjorden (ca en meter ner). Värmepumpar för markvärme har generellt väldigt höga COP-värden och lägre driftkostnader än exempelvis luftvärmepumpen. COP-värdet är ett mått på hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till vad den förbrukar och är avgörande för hur stor besparing du gör. Beroende på tidigare värmesystem och på bostadens effektbehov kan jordvärmepumpen ge 60-80% besparing på dina nuvarande uppvärmningskostnader. För att installera en jordvärmepump krävs 300-600m2 fri tomtyta för nedgrävning av kollektorslangen som samlar upp energi från markytan. Det krävs att huset har ett vattenburet system med vattenradiatorer och- eller vattenburen golvvärme då jordvärmepumpen värmer upp en varmvattenberedare som leder ut värme i såväl element som i tappvattnet.


Hur fungerar en jordvärmepump?

Vid installation av en jordvärmepump grävs det ner 200-600m kollektorslang ca 1 meter under jordytan. Genom kollektorslangen pumpas det runt ett köldmedium som samlar upp energi från solen som lagrats i markytan. Den något uppvärmda köldmediet pumpar upp i värmepumpen och komprimeras till högre temperaturer inuti värmepumpen. Vidare passerar det numera heta köldmediet en värmeväxlare (kondensor) som överför värme från en vätska till en annan - nämligen det vattenburna systemet som distribuerar värme och varmvatten.

Installationen av en jordvärmepump tar allt som allt 3-4 dagar, där halva tiden är arbetet för nedgrävning av slingan och halva tiden är installation och driftsättning av värmepumpen.

Viktigt att notera är också att jordvärmepumpar kräver särskilt tillstånd från kommunen, ett ansvar som ligger på dig som privatperson men som många leverantörer erbjuder assistans med.

Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur en installation av en jordvärmepump går till.


Vart passar en jordvärmepump bäst? 

Jordvärmepumpar fungerar i stort sett i hela Sverige, om än desto bättre i något mildare klimat. Till skillnad från luftvärmepumpar är jordvärmepumpen inte lika beroende av temperaturen i utomhusluften. Verkningsgraden kan dock påverkas om markytan är allt för kall under längre perioder.


Vad kostar en jordvärmepump?

Den totala kostnaden för installation och driftsättning av en jordvärmepump landar vanligtvis på runt 100.000-150.000kr. Arbetskostnaden för en vätska/vatten värmepump räknas som ett schablonbelopp som är 35% av totalkostnaden (inklusive priset för värmepumpen). ROT-avdraget täcker sedan 30% av denna kostnad.
Summering jordvärme:

  • Underhållsfri och driftsäker värme
  • Hög verkningsgrad
  • Ingen utomhusdel

  • Kräver tillstånd från kommun
  • Stor inverkan på tomt
  • Förutsätter stor tomt