Återförsäljare och Installatör 

- Vad är skillnaden mellan en återförsäljare och en installatör?

Återförsäljare och installatörer - Samla allt under ett tak?

Behöver det vara en skillnad eller kan en aktör leverera både pumpen och installationen?

När det kommer till att välja återförsäljare och installatör finns det en del olika varianter man kan stöta på. Du som kund kan välja ett företag som har hand om hela köpet, allt från rådgivning till installation. Det går också att dela upp de olika momenten mellan företag, där ett företag rådger och säljer värmepumpen och ett annat installerar. I vissa fall behövs även en elektriker, väl värt att fråga om. Tänk på att garantier kan skilja mellan återförsäljare, särskilt ifall de säljs online. 

En del företag kan inte tillhandahålla allt som krävs för att både ditt köp och ägande ska vara smidigt. Återförsäljaren kan ibland endast tillhandahålla värmepumpen och delar av installationen. Ibland behövs även en kyltekniker och en elektriker som man hyr in separat och vissa företag samarbetar med andra som installerar. 

Är du osäker kan det vara ett mer problemfritt alternativ att välja ett företag som erbjuder helentreprenad. Det vill säga att dem tar hand om hela processen utan att du behöver boka in flera olika rådgivare för att få flera värmepumpsvarumärken att jämföra mellan, boka in installationstekniker (med rätt behörighet), elektriker och så vidare. Om du väljer att ha flera företag så är det viktigt att klargöra med dem om vad de ansvarar för om det skulle bli fel, så du inte står med en ny värmepump med problem utan att någon tar på sig att fixa den. 


Tips på frågeställningar till återförsäljaren

Vad kan ni tillhandahålla för lösning?
Får du en helhetslösning, delad lösning eller utspridd på olika aktörer?

Vem har ansvaret ifall något går fel? 
Olika fakturor om det är en utspridd lösning innebär olika ansvar. 3 fakturor = 3 företag. Vem tar ansvar i slutändan?

Har ni referenskunder?
Kan företaget tillhandahålla en referens på kunder man kan kontakta och höra hur de upplevde affären?

Har ni alla certifikat som krävs?
Finns alla certifikat för att få sälja, serva och installera värmepumpen? Sök på incert online för att kontrollera företaget/personen. 

Hur länge har företaget funnits? 
Företag med lång erfarenhet av att sälja och installera kan tyda på ett stabilt företag, men hur är det med den nya tekniken? Fråga gärna hur de jobbar med utbildningar och kompetensutveckling inom företaget. 

Är dem auktoriserad servicepartner? 
Att vara servicepartner åt en visst varumärke är ett tecken på att tillverkaren och återförsäljaren har god tro till varandra och är en kvalitetsstämpel.Hur många varumärken har återförsäljaren?

Viktigt är det att återförsäljaren kan jämföra med olika varumärken och ge dig en så rättvis rådgivning som möjligt. En återförsäljare som bara jobbar med 1-3 liknande märken har svårt att jämföra olikheter och egenskaper för att du ska få en så bra matchning som möjligt. Ett brett utbud kan ses som en fördel jämfört med ett smalt sortiment, men ett smalt utbud kan även i vissa fall vara ett tecken på expertis eller en närmare relation till tillverkaren. 


Finns varumärkena i olika prislägen?

Likväl som man vill jämföra olika varumärken vill man veta vad man får inom olika kvaliteter och prislägen. Vad får jag för 60.000 och vad får jag för 100.000kr? Hur påverkar det min investering i besparingen och hållbarheten. Det är bra om din återförsäljare har olika prislägen att välja på så du kan få rekommenderat en produkt som passar både ditt hushåll och din plånbok.Passar mitt nuvarande värmesystem med en värmepump?

Har ni ansvarsförsäkring?
Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?

Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? (kräv energiberäkning på papper)

Vilken garanti lämnar ni på installationen?
Vad har ni för garantier som installatör förutom de som varumärket på värmepumpen tillhandahåller?

Vem utför service och reparationer?
Kan jag kontakta er eller måste jag vända mig till någon annan om något händer?

Vilka serviceintervall bör vi ha?
Hur ofta behöver man serva sin värmepump och vad behövs göras ? Hur underhåller vi den årligen? Är det krav på återkommande service för att garantin ska gälla eller gäller den oavsett regelbunden service?


Hitta rätt återförsäljare
Vad består en bra affär av?

Det finns flera olika faktorer som påverkar en bra värmepumpsaffär. Du behöver välja en pålitlig och säker värmekälla som kan leverera den värme och det varmvatten som hushållet behöver, kombinerat med bra garantier och möjlighet till servicepaket.  En kunnig återförsäljare som täcker hela ditt behov och kommande behov för att skapa ett bekymmersfritt ägande av din värmepump. Därav återkommer vi igen till en återförsäljare som kan rådgiva, leverera, installera, serva och finnas där för dig under och efter ditt köp för bästa helhetslösning. Varje installation är unik och varje hus/tomt har sina utmaningar därför är det viktigt att ni får rätt rådgivning och kommer där känna av vem som presenterar bäst helhetsupplägg. Välj alltid en återförsäljare med rätt certifikat.

Detta ska du kräva i din offert

När Återförsäljaren varit på plats hemma hos dig på ett kostnadsfritt rådgivningsbesök ska dem kunna ge dig en sammanställd offert / rekommendation för vad för pumptyp och varumärke du får ut maximal effekt ur samt en besparingskalkyl.

Viktigt att du säkerställer att du får:

 • En tydlig rekommendation om vad du ska investera i och motiverat varför
 • Fler än en modell att välja mellan - motiverat för och nackdelar
 • Få specificerat vad som ingår tydligt - Pump, el-service, timkostnad med mera
 • Energikalkyl - visar hur mycket du sparar månatligen på din investering
 • Få förklarat Energikalkylen och den total besparingen över tid
 • Oklarheter eller sådant du inte förstår i offerten förtydligat

Så läser du offerten

Nu ska vi gå in lite mer i detalj på hur du läser offerten för din värmepumpsinstallation och hur du kan jämföra olika offerter. Vi har några tips på vad du ska kolla efter för att det ska bli lätt att ta rätt beslut.

Som vi nämnt tidigare, är det viktigt att du kontrollerar noga vad som ingår i offerten. En seriös leverantör är noga med att inte utelämna något. Allt ska vara med, hela vägen från demontering och bortforsling av den gamla pannan till städning och återställning efter att installationen är klar.
En seriös leverantör ser dessutom till att du har en och samma kontaktperson som du alltid kan vända dig till, och som även sköter kontakter med under- leverantörer och så vidare.

Här följer några punkter som du bör kontrollera finns med i de offerter du jämför. Har du frågor om offerten, kontakta återförsäljaren och be om  ett förtydligande. Om du har möjlighet, ta också  in referenser och kontakta dessa.

Finns detta med i offerten? 

 • Demontering av gamla pannan
 • Bortforsling av gamla pannan
 • Elinstallation
 • Grävning fram till huset
 • Dragning av elledningar
 • Vilket material finns medräknat?
 • Hur mycket kostar tex foderrör extra per meter?
 • Rotavdraget - uppmärksamma om detta redan är avdraget i offerten. Läs mer här om rotavdrag
 • Hur är effektiviteten beräknad? Läs mer om de olika

Kan du tänka dig att göra visst arbete själv för att få ner kostnaden? 

I så fall ska du tala om det i ett tidigt skede för återförsäljaren, så att det inte räknas med i din offert. Ett vanligt exempel är att villaägaren själv gräver en kanal från platsen där borrhålet ska placeras och fram till den plats på husväggen där anslutningen ska gå till värmepumpen.


Varför ska man välja ett SKVP-företag?

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen verkar för att göra det enklare att hitta duktiga och trygga leverantörer av installations- och servicetjänster inom kyl- och värmepumpsområdet. SKVP ställer krav på att deras medlemmar ska förbinda sig att alltid verka för att kunden på bästa sätt får sina krav och förväntningar tillgodosedda. Dessutom arbetar SKVP med att kontinuerligt utbilda och informera om de senaste nyheterna och regelförändringar inom branschen. Du ska alltid kunna vara trygg och säker på att krav och regler efterföljs när du anlitar ett av SKVP:s medlemsföretag.
10 anledningar till varför det är tryggare och säkrare för dig att välja ett av SKVPs medlemsföretag:

1. Medlemmarna ska följa föreningens etiska regler. Dessa bygger på att du som kund alltid ska kunna vara säker på att ha gjort ett tryggt och säkert val om du väljer ett medlemsföretag till leverantör.

2. Medlemmarna ska sköta sina skyldigheter mot myndigheter, anställda och affärskontakter.

3. Medlemmarna ska följa lagar och förordningar och inneha de företagscertifikat och andra tillstånd som verksamheten kräver. Att du får en rätt utförd installation ska vara en självklarhet.

4. Medlemmarna ska ha gällande företagsförsäkring som täcker arbetet som de utför.

5. Medlemmarna ska alltid vara uppdaterade om de senaste förändringarna i lagar och regler och följa dessa. Föreningen bevakar, informerar och utbildar kontinuerligt sina medlemmar.

6. Medlemmarna ska se till att de personer som utför arbetet  är certifierade för detta.  

7. Medlemmarna ska hjälpa dig till den bästa ekonomiska lösningen vid val av system och kyl- och värmepump.

8. Medlemmarna ska följa gällande regler för ROT-avdrag.   

9. Du har alltid tillgång till föreningens tekniska experter. Har du frågor eller klagomål gällande planerat eller utfört arbete är det skönt med en oberoende part som kan reda ut begreppen.

10. Vi hoppas att du väljer en leverantör som är medlem hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Du får inte bara en tryggare och säkrare installation, du medverkar samtidigt till att skapa en marknad där företagen kan verka och konkurrera på lika villkor. 


Klicka här för att hitta olika SKVP-företag.


Läs vidare - Köp och ägande av värmepump