Reparation av värmepump

En värmepumps livstid varierar mellan 10-20 år och kommer under tidens gång både behöva byte av filter och eventuellt något annat reservdelsbyte med. Dammfilter eller luftfilter till din värmepump ska bytas ut 1-2 gånger om året för att säkerställa att smuts inte korkar igen flödet. En värmepump kan råka ut för en mängd olika reparationsbehov och det är fullt naturligt att man servar och byter ut någon del av sin värmepump under dess livstid. Reservdelar är något som inte är lättillgängligt i branschen tyvärr och inte alla återförsäljare kan eller får köpa reservdelar. Förutom möjligheten att köpa in reservdelar ska det finnas kunskap och erfarenhet av aktören att kunna analysera och åtgärda ditt problem så kostnadseffektivt som möjligt. 

 Det finns ett fåtal aktörer som har reservdelar på lager och kan med leverans både hjälpa till att analysera och åtgärda. Den enklaste vägen är att genom supportfunktioner hos en sådan aktör få guidning till att kunna lösa en del installationer själv. I vissa fall kan man åtgärda själv men vi rekommenderar alltid att man tar kontakt med en erfaren aktör. 

Följande aktörer säljer reservdelar till värmepumpar och är tillgängligt för företag och privatpersoner med leverans: