Altech

Altech är ett varumärke inom Saint-Gobain koncernen, i Sverige marknadsförs Altech via Dahl Sverige AB. Altech har ett av Sveriges bredaste produktutbud för tekniska installationer inom VVS, industri, kyla och fastighet.

Altech lägger stor vikt vid miljöbedömningar och certifieringar. Varje produkt är säkerställd efter deras högt ställda krav genom erfarenhet och process för produktutveckling samt kontinuerligt underhåll av befintliga produktserier.