Installation sjövärmepump

Installationer av sjövärmepumpar är ovanliga, de förutsätter nämligen att huset ligger i nära anslutning till en sjö eller vattendrag med rätt kapacitet. Till skillnad från jordvärme eller bergvärme kräver sjövärmepumpen inga större ingrepp på din tomt vilket sänker investeringskostnaden. Besparingspotentialen är likvärdig till andra vätska/vattenvärmepumpar, det vill säga 40-70% om du byter från elpanna eller direktverkande el.
För att kunna installera en sjövärmepump krävs ett vattenburet system för att värme ska kunna transporteras ut i
vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. 

Steg1

Söka tillstånd

Om du funderar på att installera sjövärme ska du först och främst börja med att söka tillstånd från kommunen. Ansvaret ligger på dig som privatperson men många installationsfirmor erbjuder hjälp med ansökan. När du fått din ansökan godkänd är det dags att förbereda tomten.

Steg 2

Förberedelser på tomt

I marken mellan sjö och husfasad grävs ett försläggningsdike för placering av kollektorslang. Diket grävs på minst 1m djup för att förhindra förfrysning under de kallare vintermånaderna. Det kan vara en bra idé att markera ut vart slangen är placerad för att undvika skada vid senare tomtarbete. 

Steg 3

Demontering

De flesta installationsfirmor erbjuder hjälp med demontering av din gamla värmeanläggning, om inte gratis så mot en extra avgift. Om du tar på dig jobbet själv kan du alltid försöka förhandla ner priset. När all gammal utrustning är bortforslad kan den nya värmepumpen sättas på plats.

Steg4

Montering av sjövärmepump

När sjövärmepumpen är uppsatt ska kollektorslangarna anslutas. Om det finns tidigare hål i fasaden från din gamla värmekälla kan dessa i vissa fall återanvändas, om inte så borras nya hål genom fasaden på lämpligt ställe. Vid det här laget dockas värmepumpen med husets vattenburna system. Tack vare värmepumpens elpatron kan anläggningen nu börja producera värme och varmvatten trots att installationen inte är fulländad.

Steg 5

Påfyllning och avluftning

När sjövärmepumpen är monterad är det dags att fylla på brinevätska som ska transportera energin från sjögrunden upp till värmepumpen. Kollektorslingan förläggs på sjöytan och fylls på med brinevätskan innan den med hjälp av tyngden sänks ner till sjöbotten. Vätskan pumpas runt i systemet några timmar innan driftsättning för att förebygga eventuella luftluckor som kan försämra värmeledningsförmågan. Se till att få hjälp med att kartlägga och märka ut slangens position i sjön för att undvika skador från exempelvis båtar eller ankare.

Steg 6

Elen kopplas på

Installationen har kommit till sitt slutskede. En behörig elektriker installerar sedan de givare som anläggningen kräver innan värmepumpen kopplas upp mot bostadens elcentral. Nu är sjövärmepumpen redo för driftsättning. 

Steg7

Kontroll och instruktion

Din sjövärmepump är igång. Installatören gör en grundlig kontroll av den utförda installationen och säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska. Du får information om hur värmepumpen fungerar och hur du hanterar situationer som el- eller driftavbrott. Det är också viktigt att du tillsammans med installatören fyller i garanti- och försäkringspapper samt registrerar din sjövärmepump korrekt.