Underhåll & Livslängd på din värmepump

En värmepump och värmeanläggning kommer inte hålla för evigt, men med rätt åtgärder kan du förlänga livstiden på anläggningen och spara både pengar och på miljön.  

Skador på värmepumpen

Din värmepump och värmeanläggning kan råka ut för skador. Det kan bero på att det är ett produktionsfel från fabrik, att den har blivit skadad under transport eller installation eller att den har blivit skadad efter att värmepumpen har blivit driftsatt. Senare kan det uppstå skador på värmepumpen på grund av bristande underhåll, som filterbyte eller ej rengjorda filter. Det kan även vara så att det är magnetit i vattnet i radiatorkretsen och i värmepumpen som har gjort skada på värmepumpens delar. Vanliga komponenter som går sönder på grund av magnetit är cirkulationspumparna.  

Då kan skador som yttre faktorer som åska och blixtnedslag påverkar elleveransen som i sin tur påverkar elektroniken i värmepumpen. Det kan även vara så att under en renovering kan stöta till eller tappa saker på innedel eller utedelen som påverkar värmepumpen negativt. 

Olika skador kostar olika mycket att reparera och det skiljer sig även en hel del mellan värmepumpstyp och även varumärke. Billigare reparationer kan vara givare och växelventiler medan dyrare reparationer kan vara i kylkretsen som kompressor eller förångare.  I vissa fall blir det billigare att byta ut värmepumpen än att reparera. Läs mer om det här.  

Därför är det viktigt att i största möjliga mån skydda både utedel och innedel på din värmepump och när man uppfattar att något börja låta eller bete sig konstigt reagera direkt och se om man kan stävja problemet innan det leder till en dyrare skada och att du står utan värme och varmvatten.  

Förslitning på delarna i värmepumpen

En värmepump kommer inte hålla för evigt, även om man förebygger med service och underhåll. Delar i värmepumpen jobbar mer eller mindre konstant och förr eller senare kommer de att slitas ut. Därför måste man räkna med att byta ut vissa delar efter en viss tidpunkt. Det är omöjligt att säga exakt när en del kommer att vara i sådant dåligt skicka att den behöver bytas ut men exempelvis cirkulationspumpar och fläktar kan ha en livslängd på ca 6 år. 

Förebygg skador på din värmepump

För att minimera skador på din värmepump är det bra att kontrollera värmepumpen någon gång i månaden. Det finns ofta någon form av larmlogg och driftinformation som du bör hålla koll på. Det är även bra att du har koll på elförbrukningen, om du har en luft/vattenpump så kan elpatronen gå igång för ofta ifall det är något fel på värmepumpen vilket kostar dig onödiga pengar. 

Precis som med en bil, som du använder ibland, behöver din värmepump, som är igång hela tiden, underhållsservice. Vissa saker kan du göra själv men det är bra att någon expert tittar över värmepumpen för att fastställa att allt är som det ska. Läs mer om underhållsservice här. Vissa pumptillverkare kräver underhållsservice med jämna mellanrum för att garantin ska gälla. 

Ett enkelt sätt och viktig punkt att underhålla filter. Det finns oftast flera filter i din värmepump, vissa filter filtrera vattnet och fångar upp magnetit eller större partiklar medan andra är luftfilter som fångar upp damm och andra luftburna partiklar. Läs mer om hur man rengör filter här