Carrier

Carrier är en världsledande leverantör av värme, ventilation, luftkonditionering och kylprodukter. Men även byggnadsautomation, styrutrustning samt brand- och säkerhetssystem finns i sortimentet. Idag har Carrier 51 fabriker och 39 forsknings- och designcentrum i hela världen med över 53 000 anställda som hjälper kunder i mer än 180 länder.

Carrier fokuserar stort på att minska utsläpp av växthusgaser med sina produkter samt sedan 1994 jobbat med utfasandet av köldmedia som är skadliga för ozonskiktet. Carrier har nu många av världens mest energieffektiva system för värme, luft & kylsystem.