Jämför vätska/vattenvärmepumpar

En vätska/vattenvärmepump är vanligt i hus med större energibehov. Att installera en vätska/vattenvärmepump är ett omfattande arbete som kräver större ingrepp på tomten. Detta medför att investeringskostnaden blir högre än för luftvärmepumparna. Av denna anledning är det av största vikt att den värmepump du väljer är väl anpassad efter husets energibehov och kan förse dig med den mängd värme och varmvatten som du förväntar dig av en påkostad investering. Generellt sätt är vätska/vattenvärmepumparna de mest värmeeffektiva lösningarna i värmepumpskategorin och klarar av att förse dig med 70-90% av det totala värmebehovet.
Valet av din vätska/vattenvärmepump styrs ju till största del av hur huset och tomtens storlek, men beror också på vart huset är beläget. Om du vet med dig vilket typ av väska/vattenlösning som lämpar sig för ditt hus kan du här få hjälp med att filtrera dig fram till en lösning som är väl anpassad för ditt hus förutsättningar och dina preferenser vad gäller levnadsförhållande.

Läs mer om hur en vätska/vattenvärmepump fungerar här

Läs mer om hur en installation av en bergvärmepump går till här.

Läs mer om hur en installation av en sjövärmepump går till här.

Läs mer om hur en installation av en jordvärmepump går till här.


Under konstruktion

  Sidan lanseras snart, tack för ditt tålamod...