Ska man alltid ha öppna ventiler i huset när man har frånluftvärmepump?

Det är en bra fråga som man kan ställa när man är nybliven frånluftvärmepumpsägare. För om värmepumpen installeras på sommarhalvåret när det är varmt ute så ställs tilluftsventilerna till huset öppna och om inte installatören är tydlig, kan man tro att de alltid ska vara öppna. Men så är inte fallet. 

Anledningen till att installatören vill ha dem öppna på sommarhalvåret är att det är mer energi i luften då, dvs värmen, och det är den som man vill åt. Men i takt med att graderna i utomhusluften sjunker så sjunker också energin i luften. Därför behöver inte ventilerna vara helt öppna, då värmepumpen inte kan hämta lika mycket energi i luften längre. 

Vad man dock ska tänka på är att ett hus behöver ha ventilation på ett eller annat sätt beroende på huset och därför ska man inte stänga all ventilation, då kan man orsaka andra problem som dålig inomhusluft och i värsta fall mögel.