Kaisai

KAISAIs sortiment av olika sorters klimatlösningar så som luftkonditioneringar, RAC-system, luftridåer men även värmepumpar. Deras innovativa lösningar har även utvecklat många WIFI-funktioner och app-styrning på flertalet av sina produkter, vilket är väldigt efterfrågat i detta digitaliserade samhället.

Alla enheter under varumärket KAISAI uppfyller kraven på miljö, säkerhet, energibesparing, tyst drift, användarkomfort och det viktigaste av allt, garanti!

KAISAI är väldigt noga med att följa ErP (Ekoprojektets direktiv) samt EUs handlingsplan 20/20/20.