Elpanna - allt du behöver veta

El som energikälla är dyrt och inte särskilt energieffektivt. Uppvärmning med el finns i två former, direktverkande el och elpanna som är ett vattenburet uppvärmningssystem. Att använda elpanna framför direktverkande el är något billigare och ger inte lika torr luft. Dessutom ger elpannan både värme och varmvatten och kan fungera som komplett värmesystem. Med dagens elpriset är det inte en ekonomisk lösning, därför väljer många en annan primär värmekälla likt värmepump eller eldning av biobränslen som pellets. Idag är det inte tillåtet att installera elpannor i nybyggnationer enligt lag.

Under 70-talet när oljekrisen ägde rum och kärnkraftverken kom till blev el billigt och ett för många självklart val att installera i sina hem. Idag är det dyrt med el och många väljer därför att byta till ett mer kostnadseffektivt alternativ. Idag är det endast 4% av svenska hushåll som värmer sina hem med enbart elpanna. 11% använder dock elpannan i kombination med en annan värmekälla. Oavsett om du funderar på att byta till en pelletspanna, fjärrvärme eller en värmepump så har du förutsättningarna med ett vattenburet system. Läs mer här hur ett byte från direktverkande el fungerar. 


Hur fungerar en elpanna?

Elpannan är en enkel konstruktion. El hämtas från elnätet och används för att värma upp en eller flera värmepatroner i elpannan. Värmepatronerna avger värme till husets vattenburna system som leder varmvatten till kranar och dusch, samt vattenburna radiatorer som avger värme till omgivningen. När värmen avgetts från tappvatten och radiatorer cirkulerar det tillbaka till elpannan för att värmas upp på nytt. För att kunna tillgodose bostadens fulla värmebehov krävs oftast en varmvattenberedare där varmt vatten lagras för tillförsel när behovet ökar.


Vart passar en elpanna bäst?

Bäst lämpar sig elpannor eller uppvärmning med el (även direktverkande) i mindre hus, fritidshus eller stugor som inte kräver konstant uppvärmning över året. Eftersom att installationskostnaden är lägre än många andra värmesystem kan det vara lönsamt om energiförbrukningen inte är allt för stor. Man får helt enkelt göra en energikalkyl och räkna på om det lönar sig.

I större hus är det inte ekonomiskt försvarbart att installera eller ens fortsätta betala de generellt höga elpriset. Faktum är att det idag inte är lagligt att installera elpannor i nybyggen (med undantag för exempelvis sommarstugor). Har du elpanna idag har du som sagt rätt förutsättningar för att byta ut till andra, mer kostnadseffektiva värmesystem. Däremot fungerar elpannan bra som komplement för till exempel värmepumpar som under de kalla vinterhalvåret inte alltid klarar av det ökade energibehovet.


Vad kostar en elpanna?

Elpannan är billig i inköp och installation. Beroende på vilket märke, modell och leverantör du väljer varierar kostnaden kraftigt, men räkna med en totalkostnad på mellan 20.000-70.000kr. Du kan även behöva göra tillval som exempelvis varmvattenberedare beroende på hur stort energibehovet är. Schablonbeloppet för arbetskostnaden motsvarar 24% av totalbeloppet, av dessa kan du ersättas med 30% vid utnyttjande av ROT-avdrag.Summering elpanna:

  • Passar bättre i mindre hus med lägre energiförbrukning (sommarstugor, fritidshus)
  • Gör sig bäst som komplement till mer kostnadseffektiv värmekälla
  • Låg installationskostnad
  • 100% verkningsgrad

  • Högkvalitativ form av energi (onödigt hög för uppvärmning)
  • Dyr driftskostnad (varierande priser)