F-gasförordningen - Sedan 2015

F-gasförordningen infördes 2015. Sedan detta test gjordes har ny lagstiftning som påverkar värmepump införts. F-gasförordningen berör främst de köldmedier som finns i värmepumpar och syftar till att minska utsläpp och klimatpåverkan av köldmedier. Det är bra att kontrollera att köldmediet kommer vara godkänt över tid, då vissa typer av köldmedier förbjudits i olika steg. Vid reparation av äldre värmepumpar bör detta också kontrolleras, då exempelvis påfyllningsförbud kan bli aktuellt. I vissa fall kan det vara rimligt att byta maskin om den är behäftad med ett större fel. Läs mer om f-gasförordningen på alltomgas.se.


Vad är en F-Gas?

Fluorerade växthusgaser eller f-gaser som man brukar förkorta dem är enligt definitionen i EU/517/2014: fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid och andra växthusgaser som innehåller fluor, enligt förteckningen i bilaga I, eller blandningar som innehåller något av de ämnena. Så även om endast en liten andel av gasen består av någon eller några av de gaser som finns upptagna i bilaga I, anses det vara en f-gas. Det finns alltså ingen gräns i form av GWP-faktor.

Vilka förbud träder i kraft 1 Januari 2020?

Från 2020 blir det förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP > 2500. Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens CO2e > 40 ton, det så kallade påfyllningsförbudet.

Utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C är undantagna förbudet. 

Får jag som privatperson installera en luft-luft värmepump själv?

Som privatperson får du inte installera denna typ av utrustning själv. Installationen får endast göras av företag som är certifierat och av en person med personligt certifikat. Den som bryter mot detta påförs miljösanktionsavgift i enlighet med SFS 2012:259, Förordning om miljösanktionsavgifter.

Hur vet jag om ett företag är certifierat för f-gas?

Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos INCERT. På INCERTS hemsida www.incert.se kan du söka på t ex på företagets namn för att få reda på om de har ett giltigt certifikat. Du kan även söka på en mängd andra parametrar som ort, organisationsnummer med mera.


De viktigaste sakerna för dig att tänka på vad gäller
F-gasförordningen 

Källa: SKVP

1

Den nya förordningen kommer börja gälla från 1 januari 2015. 

2

Som ägare/brukare av kyl- och värmepumpanläggning förväntas du känna till de delar i förordningen som berör dig. 

3

 Gör inga nya installationer med högGWP köldmedier (R404A eller R507) 

4

Be om hjälp att undersöka om det blir någon förändring vad gäller läcksökingsintervall och rapporteringsskyldighet för dina system. 

5

Se till att få hjälp att hålla befintliga system täta och väl underhållna. 

6

Har din kyl- och frysanläggning ett köldmedium med högt GWP (över 2500) bör du redan nu undersöka och planera för ett byte till annat köldmedium eftersom det från 2020 inte kommer vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service. 


Läs mer om f-gasförordningen på alltomgas.se