Installation luft/vattenvärmepump

En luft/vatten värmepump är en komplett värmekälla som hämtar sin energi ur utomhusluften. Den består av två delar: en utomhusdel med ett fläktelement som absorberar solenergi lagrad i utomhusluften samt en innedel som överför värmeenergi till husets vattenburna värmesystem.
Det vattenburna systemet sprider värme via vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme och värmer upp tappvattnet för varmvatten till kran och dusch. Med en luft/vattenvärmepumpen kan du spara mellan 50-70% jämfört med elpanna eller direktverkande el), men den förutsätter ett vattenburet system. Installationen av en luft/vattenvärmepump är smidig och kräver inga ingrepp på tomten. En normal installation tar ca 1-2 dagar.

Steg1

Demontering och placering

Första steget i installationen av ett nytt, komplett värmesystem är att demontera det gamla. Elen stängs av, alla anslutningar kopplas bor och all utrustning tillhörande det gamla system rensas ut. Om det nya värmesystem ska placeras på annat ställe är det viktigt att se över placeringen av utedelen, då denna behöver sättas där du lätt kan dränera undan vatten. Rördragningen mellan utedelen och innerdelen ska vara så kort som möjlig för bästa effekt. 

Steg 2

Förberedelse av el

I de fall då du byter från bränsledriven uppvärmning,
likt olja- eller pelletsbrännare behöver elsystemet förberedas för ökad effektbelastning. En behörig elektrikern förbereder två separata strömbrytare för varje värmepumpsenhet. 

Steg 3

Håltagning i husfasad

Vid ett smidigt utbyte av värmepumpar är placering med tillhörande håltagning redan satta. Om inte så har det blivit dags att borra hål i fasaden. Normalt görs två stycken större hål nere i husväggen, en framledning (för tillopp) och en returledning som går mellan utedel och innedel. Ett mindre hål borras undertill för drängeringsröret i vilket kondensvattnet rinner ut.

Steg4

Montering av värmepumpen

Innedelen med tillhörande varmvattenberedare lyfts på plats och och framledning och returledning monteras tillsammans med säkerhetsventilerna och påfyllningsventilerna. Kopparrören (ledningarna) fixas till för en snygg rördragning mellan inne- och utedel. Utedelen lyfts på plats och rören monteras på. Värmepumpens utedel placeras vanligen på ett markstativ som i sin tur ska stå på en stadig grund, plattor eller gjutet betongfundament är att föredra.
Luft/vattenvärmepumpen behöver fri passage för luftcirkulationen och ska därför placeras med minst 40cm intill husväggen.

Steg 5

Elen kopplas på

I modulens elcentral ansluter elektrikern en kommunikationskabel mellan inne- och utedel, samt framledningsgivare och utegivare. I husets elcentral tillkopplas en strömförsörjningskabel som tillsammans med kommunikationskabel ska anslutas till utedelen.

Steg 6

Påfyllning och avluftning

När alla installationsmoment är genomförda ska det nya systemet dockas till husets vattenburna radiatorsystem och eventuellt extra varmvattenberedare. Systemets fylls sedan upp med vätska (köldmedium eller vatten) som cirkulerar i systemet. Luft hindrar värme från att ledas och det är därför av stor vikt att hela systemet avluftas. 

Steg7

Driftsättning och kontroll

Allt är på sin plats och luft/vattenvärmepumpen är redo för driftsättning. När luft/vattenvärmepumpen är igång sker en avslutande kontroll över systemet och hela installationen rörande gällande säkerhet, skydd och isolering och funktionalitet. Installatören hjälper till att ställa in framledningstemperatur till husets vattenradiatorer. Därefter ges instruktioner om värmepumpens display och diverse inställningar, samt information om framtida underhåll. Luft/vatten- värmepumpen är i övrigt relativt underhållsfri.