Att byta från direktverkande el

Spara pengar
Genom att gå från direktverkande el till uppvärmning en en värmepump kan 
du spara upp emot 80% av dina uppvärmningskostnader.

Värna om miljön
Att gå ifrån direktverkande el och välja en mer hållbar uppvärmningsform som dessutom är mer resurseffektivt är bra för miljön.

Flexibelt
En konvertering till ett vattenburet system medför stora valmöjligheter för nya värmesystem även i framtiden.

Öka husvärdet
Med ett vattenburet system och de ökade valmöjligheterna som det medför, ökar även husets värde. 


Varför byta från direktverkande el?

Om du idag använder direktverkande el för uppvärmning i sin bostad är du säkerligen nöjd med hur väl det fungerar. Att värma upp med el, som hämtas direkt ur elnätet ger dig värme “on demand” och du behöver sällan oroa dig för att varmvatten i duschen ska ta slut eller för kallras under vintrarna. Däremot upplever du säkert att kostnaderna för din uppvärmning är för höga och kanske har du även hört att du kan spara väldigt mycket pengar på att låta en värmepump sköta husets uppvärmning. Om du byter från direktverkande el till en luft/vatten-, jord-, eller bergvärmepump är din besparingspotential så hög som 50-80%. 

El är en mycket högvärdig form av energi. Ur ett resursperspektiv kan den anses onödig att använda för uppvärmning av bostäder. Idag är det dessutom dyrt att värma med el och det finns många alternativ som är mer hållbara och ekonomiska för dig som husägare. Men för att kunna dra nytta av andra uppvärmningsformer krävs ett vattenburet system och för ett hus som tidigare enbart värmts upp med direktverkande el, krävs en konvertering.

Hur går en konvertering till?

En konvertering innebär att man konverterar husets nuvarande värmesystem med el-radiatorer till ett vattenburet system med vattenradiatorer. Mellan samtliga vattenradiatorer dras ledningar för cirkulation av upphettat vatten. Ledningarna sammankopplas med en värmeanläggning där det cirkulerande vattnet passerar för att samla upp ny värmenergi. 

I vissa fall lämpar det sig bättre med en så kallad delkonvertering. Vid en delkonvertering behåller man el-radiatorerna under fönster för att förhindra kallras under de kylare vintermånaderna. Ett färre antal fläktkonvektorer (vattenburet element med inbyggd fläkt) monteras i övriga delar av huset. Resterande tid på året är dessa vanligtvis tillräckliga för att sprida värme genom hela bostaden. 

Vad kostar det att konvertera till vattenburen värme?

Att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system är kostsamt men bör ses som en investering. Inte nog med att återbetalningstiden är kort, du får en stor flexibilitet i framtida val av värmesystem samtidigt som du långsiktigt spar pengar och ökar värdet på ditt hus. Exakt hur mycket det kostar att konvertera till ett vattenburet system varierar kraftigt. Det beror på husets storlek (energibehov) och antalet el-radiatorer som ska installeras. Kostnaden per el-radiator ligger någonstans mellan 5000-7000kr styck, sen tillkommer kostnaden för arbetet med dragning av vattenledningar samt installationen av din nya värmeanläggning. 

Det tillhör inte ovanligheterna att ta denna sorts investering som delbetalning. Inte bara underlättar det möjligheten att faktiskt utföra konverteringen och få en mer kostnadseffektivt uppvärmningssystem, du får även möjlighet att dra nytta av besparingarna med din nya värmekälla och kan använda dessa för att börja betala av din investering. I regel återbetalar sig en konvertering från direktverkande el till ett vattenburet system inom loppet av 5-10år.


Om du vill byta till vattenburen värme:

Steg Ett

Se över din nuvarande energiförbrukning med direktverkande el. Särskilj elräkningarna för uppvärmning och övrig elförbrukning och räkna ut hur stora dina årliga uppvämningskostnader är idag. Detta underlag används för att jämföra med energikalkylen för alternativ värmesystem och för en fingervisning på besparingspotentialen.

Steg Två

Undersök olika uppvärmningslösningar. Bara värmepumpar finns i flera olika modeller som lämpar sig olika bra beroende på bostadens förutsättningar och geografisk placering. Sök på nätet, tala med grannarna och kontakta leverantörer för gratis rådgivning i bostaden.

Steg Tre

I samband med att du kontaktar och tar emot rådgivning från ett flertal leverantörer får du en bild att deras erbjudande. Offerten på själva installationen är en sak och support och service en annan. Samla in flera offerter och jämför dessa - men glöm inte att se till helhetserbjudandet.