Så byter du ditt Expansionskärl-Guide

Har du problem med ditt expansionskärl och bestämt dig för att byta ut det? Vi har sammanställt en steg för steg guide för att du som kund ska känna dig trygg i utförandet av ditt byte.  

OBS! Vi rekommenderar inte att ni utför ett byte av expansionskärlet om det sitter inne i pumpen, endast då det sitter externt.  

Alla installationer går inte till på exakt samma sätt men till stor del. Det finns många tillverkare av just expansionskärl, några av de största är till exempel: IVT, Canvac, Daikin, Mitsubishi Electric och många fler. 

Beräknad tidsåtgång vid ett byta: 1-2h 

Detta behöver du: Gängtejp, t.ex. loctite tejp  

Steg 1:  

När du har lokaliserat expansionskärlet är det en bra idé att granska det innan du monterar ner det. Om du inte redan har köpt en ny reservdel är det bra om du kontrollerar kärlets storlek, anteckna varumärket och inställningarna. Ett annat tips är att ta foto på det gamla kärlet för att kunna se tillbaka på vid montering av det nya.  

Det är väldigt viktigt att du säkerställer att storleken på ditt nya expansionskärl är rätt, (Som en allmän regel är det bättre att ha en expansionsbehållare som är något för stor än en som är för liten då vattnet expanderar med cirka 5–8% när det värms upp). 

Steg 2: 

När du säkerställt att du har rätt storlek på ditt nya expansionskärl går du vidare med att stänga av cirkulationspumpen. Stäng sedan av ventilerna ut på värmesystemet på växlarna (om det finns). 

Steg 3:  

När detta är gjort släpper du ut övertrycket via säkerhetsventilen som finns på expansionskärlet. Kommer det ut vatten istället för luft är det hål i blåsan. För att underlätta bytet bör vattnet i kärlet tappas innan nedmontering. 

Steg 4: 

När expansionskärlet är tömt på vatten kan du börja med din demontering genom att vrida kärlet motsols. Trots att kärlet är tömt kan det ändå förkomma en del droppande vatten, det är därför en god idé att ha en handduk till hands.  

Steg 5: 

Sätt nu det nya expansionskärlet på plats och kontrollera att det sluter tätt, använd loctite tejp längst med gängaren för säkrare förslutning.  

Steg 6: 

Fyll på trycket och lufta av systemet på elementen, rekommenderat tryck varierar beroende på tillverkare, se gärna över användarmanualen. 

Steg 7: 

När det nya expansionskärlet är på plats och inställt på lämpligt tryck, öppna ventilerna ut på värmesystemet på växlarna igen (om det finns några) och starta sedan cirkulationspumpen. 

Nu är ditt nya expansionskärl på plats, bra jobbat!