Installation luft/luftvärmepump

Att installera en luft/luftvärmepump är ett relativt enkelt och snabbt jobb på 3-5 timmar (viktigt att tänka på är att installationen måste utföras av en certifierad kyltekniker enligt lag). Luftvärmepumpen består av två delar, en utedel som utvinner energi ur utomhusluften och en innedel som tar utvunnen värme och överför den till inomhusluften. Genom att komplettera ditt nuvarande uppvärmningssystem med en luft/luftvärmepump du sänka dina uppvärmningskostnader med 50-80% samtidigt som du har en maskin som reglerar både värme och kyla.

Steg1

Placering av innedel

Vid installation av en luft/luftvärmepump är första steget alltid att hitta en lämplig placering för innerdelen. Detta steg görs i många fall under rådgivningen med vald leverantör eftersom det är så pass avgörande för luftvärmepumpens effekt. En lång kastlängd (fri väg) för luften att vandra är eftertraktat för att värmen ska kunna sprida sig bra genom hela huset. När placeringen är bestämd monteras en fästplåt på vilken innerdelen hängs upp på.

Steg 2

Håltagning i fasaden

Utifrån innerdelens placering bestäms sen vart utedelen ska sitta. Rördragningen mellan de båda delarna ska vara så kort som möjligt för bästa effekt. När placeringarna är utstakade och utmätta är det dags att göra hål i fasaden. Genom ett borrhål på ca 7cm i diameter förläggs en rörkanal med isolerade kopparrör från innerdelen, genom väggen och vidare längs med husväggen ner till utedelen.

Steg 3

Eldragning

El ska också dras från husets elcentral. Från ett jordat uttag dras en elledning till en säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen. För detta krävs en behörig elektriker alternativt en värmepumpstekniker med behörighet. 

Steg4

Montering av utedel

När elen är dragen ska slangar och rör från innerdelen som går ut genom fasaden monteras ihop med utedelen. Ett alternativ för hus med gjuten sockel är att hänga upp utedelen men vanligen placeras den på ett markstativ. Oavsett sätter man till extra ljuddämpare för att hålla nere ljudnivån ytterligare. När rören och elen är färdigkopplade med utedelen bör även kollektorslangen testas. Detta görs genom att tillföra vatten i innerdelen och säkerställa att vattnet rinner ut i slangen under utedelen.


Steg 5

Vakumsugning

I nästa steg kopplar man på en vakumpump på utedelen. Vakumpumpen jobb är att vakumsuga hela systemet så att all luft töms ur innan köldmediet som finns förberett i utedelen släpps på. Värmepumpens effekt kan försämras om det finns luft i systemet. 

Steg 6

Kontroll och instruktion

När köldmediet släppts på är luft/luftvärmepumpen klar för att köras igång. Installatören testar så att värmepumpen ser ut och fungerar som den ska. I det avslutande steget instrueras du som kund i hur luftvärmepumpen fungerar, du får en genomgång i fjärrkontrollens olika funktioner och även hur du bäst tar hand om värmepumpen framåt.