Reparera eller byta ut värmepumpen?

Har du en värmepump som du inte vet om du ska reparera eller byta ut till en ny? Ibland kan det vara svårt att veta vad som är mest lönsamt. Och vad som är lönsamt för en person är inte nödvändigtvis lönsamt för en annan. De två huvudsakliga faktorerna att ta hänsyn till när man står i valet och kvalet är värmepumpens ålder i relation till den generella livslängden och felets storlek och reparationskostnaden för denna. Däremot kan det av ett flertal anledningar vara motiverat att införskaffa en ny värmepump istället för att reparerar den gamla, bland annat att en modern värmepump kan vara uppemot 20% mer effektiv än en gammal. 

Om din värmepump har uppenbara fel som driftstopp eller en säkring som är slut, om det förekommer missljud eller om den har en högre energiförbrukning än vanligt - då kan det vara dags att överväga lönsamheten mellan reparation och utbyte. Nedan följer några frågor som är värda att reflektera över under ditt beslutsfattande.


 1. Hur gammal är värmepumpen och vilken är den generella livslängden?
  Värmepumpen är generellt en slitstark konstruktion, utformat för att stå emot tunga påfrestningar och effektivt tjäna sin ägare i många år. Däremot kommer det en tid för all teknik när maskineriet börjar sakta ner, så även för värmepumpar. Kvaliteten på tillverkare och modell, samt installation, dimensionering och värmepumpens driftförhållande påverkar alla vad den slutgiltiga livslängden blir. Däremot finns några generella uppskattningar på olika värmepumpars livslängder, det är inte ovanligt att en väl omhändertagen värmepump överlever dessa uppskattningar med flera år.

  Generella livslängden för olika värmepumpar:
  Luft/luftvärmepump:         10-15 år
  Luft/vattenvärmepump:    15-20år
  Frånluftsvärmepump:        15-20 år
  Jordvärmepump:                15-20 år
  Bergvärmepump:               15-20 år
  Sjövärmepump:                  15-20 år

 2. Ingick värmepumpen i köp av bostaden?
  Om du har köpt en bostad med en värmepump installerad så har du i bästa fall fått omtalar för dig om hur väl denna har fungerat, hur väl underhållen den är samt eventuella reparationer. Om du inte har det och värmepumpens funktion är oklanderlig finns det inte mycket att bekymra sig om. Däremot kan det skapa en osäkerhet när den börjar strula och du inte känner till historiken och detta kan vara en motiverande faktor för många nya husköpare att installera en ny värmepump istället för att reparera. Du får en ny garanti, du knyter en relation till installatören som kommer hjälpa dig med underhåll och service i framtiden, samt att du får den absolut senaste tekniken.

 3. Vilken typ av fel handlar det om och hur stor är reparationskostnaden?
  Här bör du ihop med en servicetekniker göra en totalbedömning där ni överväger fakta kring den specifika värmepumpen och dina privata önskemål. Olika fel kan vara av olika vikt beroende på tillverkare, pumpens generella livslängd, tillgången för reservdelar till just den pumpen och så vidare. 

 4. Hur ser framtidsplanerna ut med huset?
  Om du har en värmepump installerad idag så är det anpassade efter husets förutsättningar som det ser ut idag. Vid förändringar i bostaden så som renoveringar, utbygge eller poolbygge så förekommer nya krav på din värmepump. Om du har en värmepump som strular och du vet med dig att huset ska genomgå någon större förändring kan du vilja se över en värmepump med större effekt. Även om du funderar på att sälja bostaden inom några år så kan det vara lönsamt att utföra nyinstallationen. En uppgraderad värmepump höjer husets värde samtidigt som du kan dra nytta av moderna värmepumpars allt större besparingar under tiden du bor kvar.

 5. Hur ser det aktuella värmebehovet ut idag och 10 år fram?
  Om du står i valet och kvalet om du ska ersätta värmepumpen eller laga den bör du även reflektera över värmebehovet, nu och i framtiden. Beroende på om ni förväntas bli fler under samma tak eller om barnen flyttar ut så ökar eller minskar värmebehovet markant. Kanske tjänar du mer på att installera en värmepump bättre anpassad för dessa nya värmebehov?

 6. Hur nöjd är du med värmepumpens prestanda och funktioner i dagsläget?
  Värmepumparna och tekniker bakom det är under ständig utveckling. Miljökraven ökar och människan i allmänhet motiveras till att göra allt mer klimatsmarta val med respekt för vår planet. Utvecklingen går snabbt framåt och högst troligt har tekniken utvecklats en hel del sedan installationen av din befintliga värmepump. Bland annat ser vi vassare kompressorteknik, uppdaterade styrsystem och lågenergiteknik i cirkulationspumpar och fläktar vilket alla avgör värmepumpens verkningsgrad och påverkan på miljön. Idag är det dessutom en standard med mobilstyrda enheten, en bekvämlighetsfaktor som väldigt många uppskattar. Om du funderar på om du ska laga din värmepump eller ersätta den med en ny - fråga dig själv hur mycket det är värt för dig att uppgradera till en mer modern och energieffektiv lösning. 


Läs VIDARE - Köp och ägande av värmepump