Intresseföreningar inom värmepumpsbranschen

Det finns ett par intresseföreningar inom värmepumpsbranschen som har olika inriktningar. De verkar för att utveckla branschen och arbeta med att fördjupa kunskapen hos medlemsföretagen. Föreningarna möjliggör att de mindre företagen som de allra flesta företag inom värmepumpsinstallationer och värmepumps reparationer är, får sin röst hörd. 


 

SKVP - Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen samlar tillverkare, importörer, installatörer och serviceföretag som arbetar med frys, kyl och värme. De har seminarium och webseminarium för att öka kunskapen och samhörigheten inom branschen. Deras uppdrag är att initiera och genomdriva aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö. 

SKVP står bland annat bakom "Allt om f-gas" där beskriver och förklarar vad f-gas är och f-gasförordningen. 

SKVP står även bakom "Kyla & Värme", en tidskrift för Kyl & >Värmepumpsbranschen. 

Läs mer om SKVP här


 

Kyltekniska Föreningen (KTF) grundades redan 1942 men har anor från 1911 och arbetar för att utveckla medlemmar och hela kyl och värmepumpsbranschen. 

KTF har tre avdelningar, Malmö, Göteborg och i Stockholm som varje år har flera sammankomster. De har utbildningar, kurser och seminarium och står bakom facktidsskriften KYLA+ Värmepumpar. 

KTF är en av huvudarrangörerna för Svenska Kyl- och Värmepumpsdagen. 

Läs mer om vad KTF gör här


Kyl och Värmepumps importörerna grundades under 1980-talet och de arbetar med att stärka värmepumpsimportörernas roll. Här kan du bland annat jämföra testade värmepumpar.Läs mer om Kyl och Värmepumps importörerna här.