Pelletspanna

Eldning med pellets är en mycket billig form av uppvärmning och kan göras i två former. Dels med pelletspanna och dels med pelletskamin. De sistnämnda är en kompletterande värmekälla som endast värmer inomhusluften men som faktiskt kan täcka uppemot 70% av uppvärmningsbehovet. Om du ska ha en komplett värmekälla som även värmer tappvattnet krävs dock en pelletspanna, en anläggning som liknar ved- eller oljepannan med panna, brännare och lagerförråd. Att elda med pellets är miljövänligt. Inte bara använder du en inhemsk vara gjort på restprodukter från sågverksindustrin, det är ett förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten och de lokala utsläppen av hälsofarliga partiklar är mindre än vid exempelvis vedeldning. Med en ny modern pelletspanna har du en verkningsgrad på 80-90% samtidig som du med modern teknik undkommer större delen av allt underhåll som krävs för äldre pelletspannor.

Har du en olje- eller vedpanna sedan tidigare? Att elda med pellets är bättre både för plånboken och för miljön. Om du snabbt vill byta till en billigare uppvärmning och slippa en större installationskostnad kan du använda din gamla panna. Du behöver endast köpa en pelletsbrännare att montera på din gamla olje- eller vedpanna för utvinna värme ur pellets. Dock bör du vara medveten om att verkningsgraden är ca 20% lägre än på moderna pannor och arbetet med uraskning och manuell lagring och inmatning av pellets kvarstår.


Hur fungerar en pelletspanna?

Precis som vid eldning av olja eller ved så tillförs pellets i anläggningens brännare och antänds. I nyare pannor sker denna inmatning automatiskt genom en så kallas matarskruv som portionerar ut rätt mängd pellets in till brännaren, beroende på hur stort värmebehovet är. Förbränningen bildar varma rökgaser som leds in i ett rörsystem vars väggar tar upp värmen och överför det till vattnet i pannan. Utöver värme bildas även aska som ansamlas i botten av brännaren och kräver uraskning. När rökgasen avgett värme via rörsystemet försvinner den ut genom skorsten. De nu uppvärmda vattnet i pannan cirkulerar vidare i husets vattenburna system för tappvatten och radiatorer som värmer upp inomhusklimatet.

Beroende på ur stort lagringsutrymme du har för pellets kan de levereras på olika sätt. Så kallade bulkleveranser (motsvarande 5-6 kubikmeter pellets) levereras med lastbil som blåser in pelletsladdningen i ditt pelletsförråd. Dessa bulkleveranser görs vanligtvis 1-2 gånger per år. För att hantera dessa mängder pellets krävs en rejäl förvaringstank eftersom det kompakt packade pelletsen skapar stort tryck på tankens väggar. Om du istället föredrar eller bara har tillgång till mindre förvaring finns 700kg respektive 16kg pelletspåsar att köpa. De mindre påsarna finns oftast att köpa på större byggvaruhus, medan 700kg påsarna levereras till dörr.


Vart passar en pelletspanna bäst?

Att elda med pellets är för alla, oavsett storlek eller byggnadsår på din bostad. Har du ingen vattenburet system utan istället direktverkande el kan en pelletskamin vara ett effektivt och billigt alternativ. Önskar du använda en pelletspanna krävs dock att din bostad har ett vattenburet system. Om du har haft en olje- eller vedpanna sedan tidigare fungerar det bra att återanvända pannan och komplettera med en pelletsbrännare för att elda både billigare och mer miljövänligt.

Pelletspannor finns både i enkla, manuella varianter (äldre pannor) och nyare, helautomatiska varianter som innebär betydligt mycket mindre underhåll. Allt handlar om priset på pannan och vad du är villig att betala. Men det är värt att ha i åtanke om du fundera på hur mycket jobb du är villig att utföra innan du väljer pelletspanna.


Vad kostar en pelletspanna?

Driftkostnaden med pellet är något av det lägsta man kan hitta. Kostnaden för pellets är ungefär hälften så billigt som ved eller olja. Har du möjlighet och önskar använda en gammal panna kan du köpa en installation av pelletsbrännare till befintlig panna för 20.000-25.000kr. Önskar du addera bränsleförråd med matning tillkommer en kostnad på 2000-10.000kr. För den som vill ha en modern och i stort sett underhållsfri panna rekommenderas en komplett installation av ny pelletspanna vilket brukar landa på 50.000-70.000kr. Schablonbeloppet för arbetskostnaden i detta fall ligger på 24% av totalbeloppet (inklusive utrustning och pelletsförråd). Utav denna arbetskostnad kan du ersättas med 30% med ROT-avdraget.


Hur mycket pellets går åt?

En normalstor villa förbrukar ca 5-7 ton pellets per år. Detta motsvarar ca 10 kubikmeter. Om villan värme med olja och 3 kubikmeter olja per år blir pelletsbehovet ca 6 ton per år. Summering pelletspanna:

  • Miljövänligt (förnybar energi från restprodukter)
  • Billigaste (löpande) driftkostnanden - hälften så dyr som olja eller ved
  • Hög verkningsgrad (80-90% på nyare pannor)
  • 3 gånger mer effektiv än vedeldning
  • Går att använda gammal olje- eller vedpanna
  • Låg investering

  • Äldre pannor kräver en del jobb
  • Kräver större lagringsutrymme (med rejäl förvaringstank)
  • För komplett värme krävs ett vattenburet system och skorsten