Så byter du Fläktmotorn på din IVT 490-Guide

Har du problem med din fläktmotor och bestämt dig för att byta ut den? Vi har sammanställt en steg för steg guide för att du som kund ska känna dig trygg i utförandet av ditt byte. 

Några saker att tänka på innan du påbörjar installation av Fläktmotorn 
*Stäng av elen fullständigt, helst från proppskåpet. 
*Kontrollera att utbytesmotorn och kontaktdon är identisk med den gamla, innan du monterar bort den gamla motorn. 
*Försök inte flytta på pumpen, gör utbytet på plats. Aggregatets gasledningar kan lätt skadas och börja läcka. 

Beräknad tidsåtgång: 30min 

Detta behöver du: stjärnskruvemejsel 

Steg 1: 

Värmepumpens Strömbrytaren kan ställes i läge ”0”, men stäng som sagt helst av elen från proppskåpet. 

Steg 2: 

Öppna sen den övre frontluckan, det gör du enkelt genom att dra ut den i underkant och därefter lyfta upp den. Ta nu ut filtret.  

Steg 3: 

Öppna sen den inre luckan genom att lossa de 9 skruvar som sitter i luckans ytterkanter. Använd en stjärnskruvmejsel för att göra detta på bästa sätt.  

 Steg 4: 

När luckan har lossats är det dags att demontera fläktmotorn, motorn demonteras genom att man lossar de fyra skruvarna samt lossar fläktkabelns snabbkontakt. Viktigt här är att du aktar kopparrören då de kan innehålla gas.  

 Steg 5:  

När den gamla fläktmotorn ändå är bortmonterad är det en god idé att passa på att kontrollera kondenstråget under förångaren. Även anslutningen för kondensslangen kontrolleras så att den inte är igensatt. 

Steg 6: 

Nu är det dags att sätta in den nya fläktmotorn, skruva fast den nya motorn på samma vis som du tog av den. Led den nya kabeln samma väg som du tog ut den och koppla fast den på samma ställe som den förra kabeln satt på. 

Steg 7: 

Sätt tillbaka den inre luckan med alla de nio skruvarna, sätt sedan tillbaka fronten. 

Steg 8: 

Slå på strömmen igen och du är klar! 

Denna guide går också bra att använda när det är dags för fläktens årliga rengöring, borsta då försiktigt skovlarna rena (viktigt att skovlarna inte tar skada).