Service av din värmepump

Precis som för annan teknisk utrustning är det bra att kontinuerligt serva sin värmepump. Det ger längre hållbarhet, bättre prestanda och ökad driftsäkerhet.

              

Återkommande service
– ger ökad prestanda och trygghet

Din värmepump är byggd för att hålla år efter år, men precis som all annan avancerad teknik kan även en värmepump behöva ses till då och då. Med återkommande service säkerställer du att din värmepump kontrolleras regelbundet och att inställningar finjusteras om det behövs. Det ger din värmepump bästa möjliga förutsättningar för lång livslängd, bästa möjliga prestanda och minimerad risk för driftstörningar.

Service utförs alltid av utbildade servicemontörer med korrekta verktyg. Vid en service kontrolleras och mäts värmepumpens komponenter, varefter du som kund får ett protokoll på att din installation fungerar optimalt.

Fördelar med återkommande service:

  • Ger din värmepump ännu längre livslängd
  • Säkerställer maximal verkningsgrad och besparing
  • Värmepumpen injusteras exakt efter husets värmebehov, då detta kan ändras över tid
  • Minimerar risken för oväntade fel och driftstopp

                                                   

Serviceavtal ger extra trygghet

Genom att teckna ett serviceavtal med din återförsäljare ser du till att värmepumpen får en återkommande översyn. Varje servicebesök kan ses som en ”besiktning”, där en tekniker går igenom din värmepumps prestanda och funktioner, och säkerställer att allt fungerar på bästa sätt. Eventuella avvikelser från det normala kan vara ett tecken på att en komponent är på väg att gå sönder. Då kan teknikern byta ut komponenten innan den slutar fungera och du slipper oönskade driftstopp.


Regelbunden service gör din värmepump ännu bättre.

En värmepumpsservice är minst lika viktig som en service av din bil. Regelbunden service gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp. Den varma delen av året passar utmärkt för att serva din värmepump. Dels ser du till att den är i toppskick inför hösten. Dels är det enklare att boka tid hos din installatör eftersom  de inte är lika hårt belagda som under hösten och vintern, då de genomför merparten av alla värmepumpsinstallationer.

Vad ingår i en normal service? Om du är händig kan du försöka dig på flera av stegen vi beskriver på egen hand. Men oavsett finns det fortfarande saker du bör låta ett auktoriserat ombud sköta. Allra minst bör du boka in servicebesök när din värmepump är tre respektive fem år gammal – det är ett krav för att din tioåriga garanti ska gälla. För att hålla värmepumpen i toppskick och maximera både besparing och driftsäkerhet rekommenderar vi dig att serva din värmepump med ungefär två års mellanrum.

1. Rengöring av elementkretsen. Vissa tillverkare, bland annat IVT, har sedan många år ett smutsfilter som snabbt och enkelt kan rensas på smuts från elementkretsen. På modeller med inbyggd beredare sitter filtret oftast utanför. På modeller utan varmvattenberedare är det oftast inbyggt. Om du vill genomföra detta själv är det här en kortfattad beskrivning hur du går tillväga: 

• Stäng av värmepumpen. 

• Vrid ventilhandtaget 90° för att blockera vattnet. 

• Lossa tätlocket med en stor polygrip eller skiftnyckel med stor gripvidd. 

• Använd en spetstång för att lossa segersäkringen. 

• Plocka ut smutsfilterinsatsen. 

• Skölj och borsta eventuellt insatsen tills hela filterytan är ren. 

• Återmontera filterinsatsen, segersäkringen samt tätlocket (se till att O-ringen på tätlocket sitter på plats). 

• Vrid tillbaka ventilhandtaget och starta värmepumpen. Med rengjort filter cirkulerar vattnet som det ska över värmepumpen och effektiviteten kan hållas hög.


2. Kontrollera nivå på köldbäraren. På många bergvärmepumpar finns ett vitt plastkärl som fungerar som expansionsvolym till vattenblandningen som cirkulerar i borrhålet. Kontrollera att det syns en vattennivå i kärlet.  Lys med en stark ficklampa från baksidan av kärlet och knacka/skaka försiktigt på det så syns det lättare.  Om nivån är låg kan det vara aktuellt att fylla på. Det avgör enklast en servicefirma.

3. Lufta elementen. Lufta elementen regelbundet, minst en gång inför varje värmesäsong och gärna någon  extra kontroll under resten året. 

• Skaffa en luftningsnyckel om du inte redan har en. 

• Stäng av värmepumpen. 

• Öppna försiktigt luftningsventilen i elementets ovankant. 

• Lufta tills det kommer vatten och stäng ventilen.  Kontrollera trycket i värmesystemet och fyll på till rätt tryck under, och efter luftningen av samtliga element.


När bör du ta hjälp av ett proffs på värmepumpar? 

Det finns vissa delar som rör skötseln av din värmepump som definitivt bör utföras av ett auktoriserat ombud. Det gäller bland annat avläsning av driftdata, kontroll av köldmedieläckage, justering av cirkulationspumpar, kontroll och justering av växelventil samt utbyte av slitna delar. Som vi nämnde tidigare är det ett smart drag att beställa service  i god tid före hösten. Då är installatörerna inte lika uppbokade och du har en värmepump i toppskick inför den kalla årstiden.