First time fix 

- Hur ofta en tekniker kan lösa ett problem på första besöket utan att behöva göra återbesök.

First time fix är något som har funnits länge i andra branscher, men först på senare tid börjat förekomma inom värmepumpsbranschen. Det mäts i procent och ett företag som är duktiga på att åtgärda ett fel på värmeanläggningen på första besöket, kan ligga runt 80%. 

Om du vill ha din värmepump eller värmeanläggning lagad på första besöket kan man alltid fråga sin reparatör hur hög deras first time fix är.  Vissa företag mäter det inte medan andra företag är noga med att mäta det. 

För att öka sin first time fix kan värmepumpsföretaget göra en mer gedigen första felbedömning via telefon, vilket innebär att de ställer fler frågor till dig när du felanmäler din värmepump. Vidare kan serviceföretaget ha fler reservdelar och rätt verktyg hemma i lager och ha fler reservdelar med sig i bilen ut till kunden. 

Om företaget inte är duktiga på first time fix så kan det innebära det att du får en ökad kostnad, då de måste komma ut en andra gång efter att beställt reservdel eller åkt och hämtat den. Ibland kan man inte lösa problemet direkt och det kan vara utmaningar man stöter på som inte går att förutspå. 


Tillverkarnas krav på first time fix

Även tillverkarna av värmepumpar och värmeanläggningar börjar nu förstå vikten av att serviceföretagen har en hög first time fix. När serviceföretagen har en hög first time fix så innebär det oftast nöjdare kunder, eftersom kunderna får sitt problem åtgärdat på första besöket. Den höga first time fix innebär oftast att värme och varmvattnet kommer tillbaka snabbare och att kunden inte behöver närvara fler gånger. Som i sin tur innebär att kunden som äger värmepumpen med ett visst varumärke fortsätter att vara nöjd då den repareras snabbt. Vissa värmepumpstillverkare har gått så långt att de har krav på serviceföretagen att ligga på en hög % first time fix för att garantera kundnöjdhet.