Hur fungerar ett magnetitfilter i ett värmesystem?
Ett magnetitfilter är ett filter med en stark magnet. Meningen med magnetitfiltret är att filtrera bort främst järnoxid och magnetitet men även andra magnetiska föroreningar i värmeanläggningen. Magnetit och järnoxid bildas i värmesystem som är vattenburna och det sker när syret i vattnet reagerar med metall i värmepumpen eller i radiatorsystemet. Magnetiten och föroreningarna påverkar värmeanläggningen negativt genom att försämra dess funktion och förstör systemet inifrån. Ett vanligt fel är att cirkulationspumpen går sönder och behöver bytas ut, vilket kan kosta från 3 till 15 000 kr beroende på modell och storlek. 


Olika varumärken på magnetitfilter

Det finns många olika varumärken som tillverkar magnetitfilter. De vanligaste är Boilermag, Adey (störst i Europa), Flamco, Ahlsell och Nordicold (se bild nedan).

Magnetitfilter från Nordicold


Skillnader mellan magnetitfilter

Det som brukar skilja mellan olika märken på magnetitfilter är 

  • Materialet som de är tillverkade i, antingen metall eller plast. 
  • Om de har ett vanligt filter för att samla upp större omagnetiska partiklar. 
  • Om magneten sitter direkt i filterbehållaren eller inte. Om den sitter i vattnet så fastnar magnetiten direkt på vilket gör rengöring lite mer osmidig och smutsig. 
  • Om den kan monteras på vertikala eller horisontella rör. 
  • Om den har wifi och kan meddela när den behöver rengöras.
  • Styrkan på magneten. 

Magnetitfilter, före och efter 

Bilden nedan visar hur ett magnetitfilter kan se ut efter den har dragit till sig magnetit i ett värmesystem. Den vänstra bilden är med magnetit och den andra är efter rengöring. Det är även tydligt hur magnetfälten går. 


Så uppstår magnetit i vattnet 

Magnetit uppstår när syret i vattnet i radiatorsystemet och värmepumpen reagerar på järn och metall. Oftast är vattnet "dött" i radiatorkretsen, vilket innebär att det inte innehåller någon luft, men när man har fyllt på så kommer det nytt syrerikt vatten in i radiatorkretsen och då kan magnetiten öka. 

Vattenkvaliteten påverkar värmepumpsslitaget

Det finns olika saker i vattnet som påverkar magnetiten och hur mycket vattnet sliter på värmepumpen och dess delar. Nedan är ett par exempel på saker som påverkar hur mycket vattnet sliter på värmeanläggningen och radiatorsystemet. 

  • Alkalinitet - låg alkalinitet är dåligt och medför att vattnet angriper metall i högre grad.
  • pH-värde -  om det är lågt, är vattnet surt och sliter mer på rören och i värsta fall uppstår läckor.
  • Aggressiv kolsyra - uppstår när koldioxid neutraliseras. Denna är negativt laddad och attackerar då det som är positivt laddat, exempelvis koppar. 
  • Konduktivitet (ledningförmåga) - om ditt vatten har hög konduktivitet har det en stor förmåga att leda elektricitet vilket påskyndar korrosion. 

 

På bilden ovan syns mängden magnetit i en cirkulationspump. Det bruna är magnetit och på grund av mängden har cirkulationspumpen skurit efter att flödet har blivit sämre och sämre med tiden.  

 Magnetitfilter på köpet?

Efter att ha läst allt negativt som magnetitfilter kan ställa till med så vore det bra om magnetitfiltret medföljde eller var för installerat i en ny värmepump.