Fast eller rörligt pris vilket är bäst?

När värmepumpen behöver underhållsservice eller repareras är det vanligt att man kontaktar en servicefirma. Vissa reparationer och underhållsservice kan man utföra själv som exempelvis byta givare eller kontrollera och rengöra kondensvattenslangen. Men vissa delar behövs att personen är utbildad och har rätt verktyg, exempelvis ingrepp i kylkretsen. När det kommer till servicefirmor som ska hjälpa till att reparera värmepumpen så finns det oftast två olika typer av upplägg av prismodeller, antingen Fast pris, eller Rörligt pris. Båda har sina för och nackdelar, vilket beror på många olika faktorer. 

Fast pris:

  • Trygghet - Man vet vad man får
  • Tydligt med vad som ingår
  • Tar ofta höjd för lite mer än vad det kan kosta
  • Risken ligger på servicefirman

Rörligt pris:

  • Kan bli billigare 
  • Osäkert vad det kommer kosta
  • Otydligt vad som kostar vad och varför
  • Risken ligger på kunden

För att dra några slutsatser så är det om du som person inte vill ha några överraskningar gällande priset så är det fast pris som du som kund bör välja, men det kan bli något dyrare än rörligt. Dock så innebär rörligt pris att det kan tillkomma oförutsedda kostnader, exempelvis om reservdelen inte är med i servicebilen eller om serviceteknikern behöver åka och köpa några reservdelar eller verktyg för att kunna slutföra reparationen av värmepumpen. 

För serviceföretagen så innebär fast eller rörligt pris egentligen två helt olika affärsmodeller. Med fast pris måste serviceföretaget optimera och förbättra alla processer och körningar för att minska tiden, endast då kan företaget höja marginalen gentemot en servicefirma som erbjuder rörligt pris. Självklart så finns det många likheter också mellan dessa bolag och i slutändan brukar det inte skilja så mycket mellan två seriösa företag som erbjuder rörligt eller fast pris.