Pannsten

Pannsten uppstår när hårt vatten (vatten med högre halter av bland annat kalcium och magnesium) värms upp och lämnar avlagringar. Avlagringarna ligger som en hinna och är tyvärr mycket dåligt på att leda värme, vissa menar upp till 37 gånger sämre än stål. Detta gör att varmvattenberedaren behöver mer energi för att värma vattnet, som i sin tur använder mer el som gör att kostnaden ökar för hushållet. Om det vill sig riktigt illa kan det även ske en överhettning av värmeelementen som i värsta fall kan skada eller ta sönder den. Om pannstenen sätter sig i rören kommer detta innebära minskat flöde och försämra funktion.  


Lösa upp pannsten

Det går att lösa upp pannsten med syra, exempelvis ättika. Problemet är att få ner syran på botten och sedan få ur lösningen och den upplösta avlagringen som ser ut som sand. För att undvika att att pannsten bildas kan man använda en elektrisk kalklösare som skapar ett elektriskt fält vilket gör att kalket skapar små kristaller i vattnet och inte har möjlighet att bilda avlagringar. 


Pannsten i varmvattenberedare

I botten av varmvattenberedaren samlas pannstenen. Röret som kommer ner fyller på med kallvatten underifrån. 

Insida av varmvattenberedare


När kallvattnet i botten värms upp stiger det och kan brukas (hålet i mitten). 

Pannsten

Pannsten - små flagor

På bilden bredvid visas hur pannsten ser ut i torkat tillstånd direkt ur varmvattenberedare. Detta är små flagor som skrapats upp från en varmvattenberedare i en frånluftspump som använts i 13 år.