Så rengör du din värmepump

Vad gäller värmepumparna för berg-, jord och sjövärme krävs inte något direkt underhåll dels eftersom halva anläggningen är "gömd" i berggrunden, under marken eller i sjön och den andra halvan är inomhus. För luftvärmepumparna vilket inkluderar luft/luft-, luft/vatten och frånluftsvärmepumparna finns där filter eller utedelar som kan och bör rengöras regelbundet för att upprätthålla hög verkningsgrad. Nedan beskrivs hur du går tillväga för att rengöra din värmepump - tänk på att alltid stänga av strömmen innan du börjar. Grundligare rengöringar av värmepumpen bör utfärdas i regel en gång om året. Dock krävs rengöring eller utbyte av filter med 2-3 månaders mellanrum för att säkerställa ett fritt luftflöde och en hög verkningsgrad på din värmepump.


Rengöring av luft/luft- och luft/vattenvärmepump:

Se över utedelen, avlägsna löv och annat skräp
 Rengör lamellerna i utedelen (även i innedelen på luft/luftvärmepumpen)
 Gör rent/ byt ut luftfiltren i innedelen (gäller luft/luftvärmepumpen)
 Torka av enheten/-erna utvändigt
Kontrollera säkerhetsventilen och manometern för varmvatten (gäller luft/vattenvärmepump)


Både luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmpepumpen har en utedel som bör ses över med jämna mellanrum. Börja med att  rensa bort löv och synlig smuts uppe på- och under modulen. Allt som kan tänkas fastna eller täppas till ska alltid avlägsnas för att inte luftflödet ska påverkas. Det gäller även baksidan av utedelen där det enkelt kan fastna pollen och smutpartiklar som färdas med luften genom värmepumpens fläktelement. För att rengöra lamellerna kan du spraya med en mild bladning av såpa och vatten som du sen försiktigt sköljer av med ljummet vatten. Torka sedan av modulen utvändigt med en fuktig trasa - rengör aldrig inuti utedelen utan att rådfråga din installatör och bryta huvudströmmen till din värmepump.

Luft/luftvärmepumpens innerdel behöver även den rengöras. För att rengöra innerdelen lyfter du försiktigt av skyddskåpan. Plocka ut grovfiltren och dammsug eller tvätta dem i vatten om du inte vill ersätta dem med nya. Använd samma blandning som för utedelen för att rengöra lamellerna i innedelen (kondensorn) alternativt en rengöringsspray för ändamålet. Låt det verka och skölj av lamellerna ordentligt med ljummet vatten. Vattentillförsel i innedelen försvinner ut genom röret för kondensvattnet.

Här är en film om hur du rengör filter från Bosch luft/luft värmepumparRengöring av frånluftsvärmepump:

Rengör luftfiltret
Rengör husets vägg- och/ eller takventiler
 Rengör slang och spillvattenkopp
Kontrollera säkerhetsventilen och manometern för varmvatten

Frånluftsvärmepumpen har liksom ovanstående pumpar ett filter som kräver regelbunden rengöring. Efter att du stängt av strömmen plockar du bort frontplåten och tar ut luftfiltret. Rengör filtret med ljummet vatten och en mild blandning såpa och vatten och skölj noggrant alternativt dammsug filtren ordentligt. Ventilationssystemet som är kopplat till värmepumpen inkluderar tak- och/ eller väggventiler som även som bör rengöras någon gång om året. Det görs enkelt genom att försiktigt plocka ut ventilerna och rengöra dem med milt såpvatten. Ett tips är att ta dem en och en för att inte blanda ihop vilket ventil med tillhörande inställning som hör hemma vart. Var försiktigt så att du inte kommer åt och ändrar inställningarna på ventilen eftersom dem blivit förinställda på rätt temperatur sedan start. När ventilen torkat sätter du tillbaka den och går vidare med nästa ventil. I samband med rengöringen av tak- och väggventilerna kan det vara en bra idé att se över slang och spillvattenkopp under frånluftsvärmepumpen. Tvätta slangen och koppen med bakteriedödande medel för att få bort smuts och alger och skölj av.

I samband med att du rengör din frånluftsvärmepump bör du kontrollera säkerhetsventilen och manometern. Skruva på ratten för säkerhetsventilen för att säkerställa att den inte är tilltäppt, det ska komma droppvis med vatten. Manometern för varmvatten ska ligga på 0,5-1,5 bar. Om den är lägre än 0,5 öppnar du enkelt påfyllningsventilen och tillför vatten tills den uppgår till ca 1,0 bar.

Här är en film från NIBE om hur man rengör filter i deras frånluftvärmepump