Cetetherm

Cetetherms historia sträcker sig som till 1923, till en början under det svenska varumärket CTC. CTCs avdelningen för fjärrvärme expanderade med åren och blev 1991 ett eget företag och varumärke med namnet Cetetherm. Därefter har verksamheten blivit uppköpt, först av Lundaföretaget Alfa Laval och nu senast av NIBE under 2018. Numera ägs Cetetherm av NIBE Industrier AB men de fortsätter utveckla egenutvecklade fjärrvärmesystem.

Cetetherm är ett företag som helhjärtat fokuserar på fjärrvärmesystem med ambitionen att erbjuda de mest energieffektiva fjärrvärmesystemen i världen. Genom åren har Cetetherm utökat sin marknad från att vara en nationell aktör till att erbjuda sin högteknologisk produktkunskap över värme- och kylarsystem till en internationell fjärrvärmemarknad.