Värmepumps försäkringar

Försäkringar är alltid lite klurigt och en utmaning med vad de täcker och inte täcker. En normal hemförsäkring eller villaförsäkring ersätter inte kostnaderna för reparationen av en värmepump. Hos en del försäkringsbolag är det möjligt att utöka försäkringen för att ersätta dessa utgifter, men ett bättre val är att införskaffa försäkringen hos fabrikören eller leverantören av värmepumpen. Om din värmepump läcker eller börjar brinna täcker din hemförsäkring oftast den förstörelse som uppkommit på ditt hus eller annans egendom, men inte värmepumpen.

Det finns företag som specialiserar sig på detta och ger en mer heltäckande försäkring.

Arctic Försäkringsförmedlare

https://www.arctic.se/

Trygghetsförsäkringen

En tilläggsförsäkring är en försäkring man lägger till för att förlänga sina garantier och säkerställa att man får hjälp om något händer. Oftast kan man köpa denna via sin valda återförsäljare.

Störst på marknaden inom utökade värmepumpsförsäkringar är Arctic Värmpumpsförsäkringar.

Sedan 1999 har Folksam fört skadestatistik för värmepumpar. Enligt undersökningarna framgår det att cirka 20% av alla Sveriges småhus är uppvärmda med värmepump. I samma rapport utläses att skadorna på senare år har ökat avsevärt. Baserat på denna statistik kan det föreligga ett behov av en extra trygghet som konsument och värmepumpsägare om skadan skulle vara framme.

Trygghetsförsäkringen, som är en självriskeliminering, togs till en början fram i nära samarbete med SVEP. Försäkringen erbjuds privat- såväl som juridiska personer och kan i de flesta fall förlängas årsvis för ytterligare trygghet.

Förläng tryggheten

Som det ser ut idag skickas ett erbjudande per automatik hem till dig ungefär en månad innan den 6-åriga försäkringsperioden löper ut. Med erbjudandet finns en inbetalningsavi där du, om du väljer att förnya skyddet på din värmepump, enkelt betalar in premien årsvis.

Vid tveksamhet kring om huruvida man behöver förlänga försäkringen eller inte, rekommenderar vi att man hör med sitt villa-/hemförsäkringsbolag för information gällande hur stor självrisk och vilket åldersavdrag som gäller när pumpen är mer än 6 år gammal.Varumärkets Garantier

Olika varumärkens garantier gäller olika länge och ibland för olika delar. Erkända varumärken har ofta bättre Garanti tider och större omfattning för vad garantin täcker. Nedan följer mer specifikt vad de olika varumärkenas garantivarianter innebär.

Vanligaste Garantitiderna:

  • 5 år
  • 6 år
  • 10 år


Återförsäljarens och Installatörens Garantier

Något som alltid är viktigt att titta på är om din återförsäljare eller installatör är behörig för att installera värmepumpen från ett specifikt varumärke. Det kan ibland vara ett krav för att garantierna ska gälla ifrån Leverantörerna. Är det en auktoriserad leverantör med alla behörigheter och avtal med Leverantören innebär det att ni får fulla garantier som erbjuds. Det man inte ska glömma är att säkerställa om din Installatör lämnar några egna garantier för sitt jobb. Det skulle vara en kvalitetsstämpel om en seriös Installatör utöver vanliga garantier lämnar en trygghet på utfört arbete.


Vad täcker min hemförsäkring?

Din hemförsäkring täcker oftast fel på värmepumpen även efter det att garantitiden har gått ut. Däremot finns det ett så kallat åldersavdrag som gör att ersättningen som du får vid fel blir mindre ju äldre värmepumpen är. Värdet minskar med en viss procent för varje år som går. Ibland kan det då finnas ett värde i att teckna ett tillägg till sin hemförsäkring så att maskinskada ingår alternativt att köpa till en trygghetsgaranti via din återförsäljare som förlänger garantitiden.

 Försäkringsbolaget ersätter dig för inköp av en ny värmepump eller för vad det beräknas kosta att reparera felet.


Installera din värmepump själv - Inte att rekommendera

Om du själv installerar din värmepump och inte innehar rätt certifikat och berättigande som fackman, kan du hållas ansvarig för om pumpen på något sätt går sönder. Detta leder till att du antingen får avslag på ditt försäkringsärende eller ett kraftigt avdrag. Kontakta alltid någon som innehar rätt certifikat för att säkerställa att din garanti och försäkring ska gälla.

Det förekommer att villaägare installerar sin värmepump själva, trots att de inte besitter den kompetens som krävs. Om orsaken till att din värmepump har gått sönder är att du själv utfört en felaktig installation och inte tagit hjälp av de fackmän som krävs, kan du få ett saftigt avdrag på ersättningen från försäkringsbolaget, eller kanske inte någon ersättning alls.