Vedpanna

Att elda med ved har människan gjort i urminnes tider. Förutom att elda i kamin finns även möjligheten att värma upp hela huset, med värme och varmvatten genom en vedpanna. Användningen av vedpannor i Sverige är ca 12% idag. För de som har tillgång till egen skog är det det absolut billigaste sättet för uppvärmning. Utöver de ekonomiska fördelarna med den effektiva vedeldningen så tillkommer dock visst arbete, med lagring av ved och frekvent eldande. Verkningsgraden på en modern vedpanna uppgår i 80-90% vilket innebär att vedpannan kan ta tillvara på 80-90% av den totala energimängden som eldning av ved innebär. För vedpanna krävs både skorsten och ett vattenburet system, en välisolerad ackumulationstank (där vattnet värms och lagras) är avgörande vedpannans effekt. Genom att elda rätt är vedpannan inte bara billig utan även relativt miljövänlig. Även om det är ett förnybart bränsle så ger eldning av träslag från sig vissa miljö- och hälsoskadliga partiklar vilket du kan förebygga genom att använda en modern vedpanna och rätt eldningsteknik.


Hur fungerar en vedpanna?

I anläggningens vedkammare förbränns veden som tillsammans med syret bildar den så kallade rökgasen. Rökgasens temperatur uppgår här till ca 600 grader innan den leds vidare in till förbränningskammaren där mer syre tillförs och temperaturen ökar till över 1000 grader. Nästa steg i processen äger rum i pannans konvektionsdel där värmen från gasen avges till vattnet som passerar i en långsmal kanal och pumpas ut i ackumulationstankes övre del. När gasen passerat konvektionsdelen passerar den ut genom skorstenen. Kallt vatten från tankens nedre del fylls på och så fortsätter processen till tanken är fyllt med varmt vatten. Vattnet kan här lagras, normalt i uppemot ett dygn innan det är dags att elda igen. Vattnet i ackumulationstanken leds ut till kranar och dusch (tappvattnet) och ut i vattenradiatorerna för att avge värme till luften inomhus.

Om du funderar på att installera en ny vedpanna, se till att välja en Svanenmärkt eller P-märkt panna. Svanenmärkta vedpannor har alla hög verkningsgrad och låga utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. P-märka pannor (en märkning från Sverige provnings- och forskningsinstitut) ställer högre krav på funktion, miljöpåverkan, effektivitet och säkerhet.

Vart passar det bäst med vedpanna?

Storskalig eldning lämpar sig sällan i tätbebyggda områden och de flesta kommuner har även restriktioner för eldning i storstäder och orter. Allra bäst lämpar sig en vedpanna ute på landsbygden eller i fristående villor lite med större tomt. Du ska även tänka på att även om bekvämligheten ökar med modernare teknik så innebär en vedpanna mer jobb än andra uppvärmningsformer. Förutom att framskaffa och lagra ved, ska du elda regelbundet och förr eller senare även rengöra skorstenen från tjära och sot. 


Vad kostar det med vedpanna?

Kostnaden för installation av en vedpanna landar någonstans mellan 70.000-120.000kr. ROT-avdraget täcker sedan 30% av arbetskostnaden för installationen. Schablonbeloppet för en installation av vedpanna ligger på 28% (inklusive priset för pannan) vilket innebär att arbetskostnaden motsvarar 28% av totalbeloppet och utav dessa 28% betalar staten 30%. Kostnaden för att täcka en normalstor villas hela årsvärmebehov brukar inte uppgå i mer än 10.000kr.Summering vedpanna:

  • Billigt uppvärmningsalternativ
  • Miljövänligt (förutsätter god eldningsteknik)
  • Går att kombinera med andra värmekällor
  • Hög verkningsgrad (80-90%)

  • Kräver arbete (eldning, hugga eller köpa samt lagra ved)
  • Underhåll av skorsten
  • Kräver stor yta för lagring av ved