Serviceavtal för värmepumpar 

Av samma anledning som man har försäkringar för ifall något händer behöver man också arbeta förebyggande för att det inte ska hända. Serviceavtal säkerställer att du har snabb tillgång till hjälp nästintill dygnet runt och får rätt hjälp med någon som känner till grundförutsättningarna.


Fördelar med Serviceavtal:

  • Snabb tillgång till hjälp - Jourtelefon
  • Trygghet - någon som säkerställer att den fungerar och allt flyter
  • Du slipper komma ihåg när den behöver tillsyn - servicetekniker kontaktar dig
  • Årlig besiktning
  • Eventuella fel åtgärdas direkt
  • Föregår större problem - Bättre att föregå än föregås

Kostnad för Serviceavtal:

Kostnaderna varierar beroende på företag och vad företaget erbjuder. Det är viktigt att du läser igenom och ser skillnaderna i vad företagen erbjuder och vad som passar dig.

Serviceavtalen för värmepumpar är olika beroende på vilken pumptyp du har.

En luft/luft är billigare och en bergvärme är oftast dyrare, men likväl ser också prisbilderna olika ut utefter vilket företag du kontaktar.

Kostnaden för ett avtal varierar mellan 1000kr om året upp till 10.000kr om året beroende på vilken övervakningsnivå och inställelsetider.


På denna sida kan man läsa mer och teckna ett serviceavtal för sin värmepump.