Förbered din värmepump inför vintersäsongen 

Varje år kommer vintern och det är dags för din värmepump att börja jobba hårt igen. Så fort graderna börja falla så finns det mindre energi i luften och hela värmepumpen behöver jobba extra hårt jämfört med mildare väder. Det är också ofta vid temperaturväxlingar som vissa delar kan gå sönder eller att man märker att värmepumpen behöver repareras eller servas. Värst är det mellan -5 och +5 grader i fuktig miljö. 

Men det finns den del saker som du som ägare av värmepump kan göra för att förlänga livslängden på din värmepump, minska uppvärmningskostnaden och skydda huset. I samband med att temperatur sjunker är det extra viktigt att vara lyhörd på din värmepump så att du i god tid innan den kallaste perioden kan optimera och reparera värmepumpen så att du garanterat har värme och varmvatten när du behöver det som mest. Det är även då som det är som svårast att få hjälp av en servicetekniker för att reparera då de har som mest att göra.

Löv och snö försämrar lufttillförseln

Under hösten faller löven och sedan faller snön. Båda dessa kan ställa till problem för värmepumpens utedel. Löven kan lätt fastna i utomhusdelen och försvåra lufttillförseln och även ruttna och påverka komponenterna. Se därför till att din utomhusdel är fri från löv. 

När det kommer till snön så måste din utomhusdel få möjlighet att ha tillgång till stora mängder luft per dag efter som att under den kallare perioden av året finns det mindre mängd energi i luften och då behövs mer luft. Skotta runt värmepumpens utomhusdel så det är fritt luftflöde. 

Snö och is

Det är inte bara snön på marken som kan ställa till det, minst lika viktig är snön och framför allt isen som hänger ovanför värmepumpen utomhusdel. Var extra vaksam när snön börjar smälta och glider nerför taken. Fallande snö och is från tak kan ställa till skador på utomhusdelen och det sista man vill är att stå utan värme och varmvatten på vintern. Det finns skydd för utedelen som monteras ovanför utedelen för att just skydda den mot fallande snö/is. Det går att köpa färdiga eller bygga själv. 


Kondensvatten skapar fukt och is

Under vinterhalvåret kommer din utomhusdel producera mycket kondensvatten. Värst är det mellan -5 till +5 och framförallt när det är hög luftfuktighet. Därför är det viktigt att tillse att kondensvattnet leds undan på rätt sätt. I värsta fall kan kondensvattnet rinna längs husväggen och orsaka fuktskador i eller på huset eller försämra husets skick. Under vintern kan även kondensvattnet frysas om det inte finns  rätt avledning av vattnet. Då kan det bli förödande halt framför och runt utomhusdelen vilket kan orsaka skador. För att bli av med detta problemet så går det att installera värme i kondenstråget under utedelen för att kondensvattnet ska kunna rinna undan. Kondensvattnet leds med fördel till en stenkista en bit bort eller ner i avlopp för dagvatten. Det är sträckan mellan kondensvattentråget och till frostfritt djup som avgör hur lång extra värmekabel du behöver.