Välj rätt filter

Har du en villa eller lägenhet som har ett eget FTX-aggregat? 

Att välja och köpa rätt filter är lika viktigt för både hälsans skull men också ekonomiska skäl.

För att kunna fånga in skadliga partiklar av olika storlek så bör du välja rätt filter men även för att filtret ska kunna hålla under hela sin livslängd.

Att köpa billiga piratfilter är något många gör för att slippa lägga ut mycket pengar, men det kan istället sluta mycket dyrare än rekommenderat originalfilter då de kan sättas igen mycket snabbare och el-kostnaderna stiger.

Det finns många viktiga saker att tänka på när man ska köpa nytt filter, här listar vi några frågor och svar som kan hjälpa dig förstå varför originalfilter rekommenderas!

Varför ska filtret ha bra luftmotstånd?

För att luftflödena ska fungera rätt och föra in samt föra bort luften rätt så måste man ha ett filter med bra luftmotstånd. Har man ett filter med fel luftmotstånd så kommer det sluta med fel luftflöden.

Kan fel luftmotstånd leda till fuktskador?

Svar, ja! Lufttrycket inomhus skall vara något lägre än utomhus för att undvika fuktskador i ytterväggar, tak och golv. För att det ska fungera så bör man byta till ett filter med rätt luftmotstånd för att inte skapa övertryck inomhus, sedan justerar man in ventilationen så den suger bort mer luft än den blåser in.

Varför höjs energiförbrukningen med fel filter?

När det är högre luftmotstånd så måste fläktarna jobba hårdare och därav drar det mer ström.

Hur ofta bör man byta filter?

Minst en gång per år men helst två. Om det är mycket partiklar i utomhusluften (damm, pollen, rök, bilavgaser etc.) så byt ofta då det riskerar att sättas igen snabbare.Källa: https://www.svenskventilation.se/ventilation/val-av-filter/valj-filter-som-funkar/