Oljepanna

Att värma med oljepanna är en något utdaterad uppvärmningsmetod. Vanligast var det med oljepannor under 1950-1960 talet när oljan fortfarande var väldigt billig. Uppvärmning med olja har varit den mest använda värmekällan under många år men har sedan 1970-talet blivit allt dyrare. Oljepannor och värmeutvinning från förbränning av olja är starkt ifrågasatt ur ett klimatperspektiv på grund av det höga koldioxidutsläppen. Dessutom finns det många alternativa lösningar som är bättre för såväl miljön som plånboken att byta till idag. Anledningen till oljepannans popularitet ligger i den överlägset högsta energiutvinningen, samtidigt är den ett underhållsfritt värmesystem som är väl beprövat.

För den som vill uppdatera sig från oljepanna är möjligheterna många eftersom oljepannan förutsätter ett vattenburet system liksom jordvärme, bergvärme och luft/vattenvärmepumpen. Genom att byta ut din oljepanna mot en värmepump kommer du minska dina uppvärmningskostnader markant samtidigt som du bidrar till en bättre och renare värld.


Hur fungerar en oljepanna?

En oljepanna utgörs av en hel oljeanläggning med bland annat lagringstank, en mindre så kallad dagstank, en brännare och en varmvattenberedare. Principen för att utvinna värme ur en oljetank börjar med att oljan pumpas ut från lagringstanken intill enhetens förbränningskammare. Här antänds oljan som bildar lågor, det vill säga gott om energi. Röken som bildas under förbränning hittar sin väg ut genom bostadens skorsten. Vidare används värmeenergin används för att värma upp vattnet i varmvattenberedaren som i sin tur leder ut värme och varmvatten via det vattenburna systemet.


Vart passar en oljepanna?

Även om investeringskostnaden är lägre än många andra uppvärmningssystem så är oljepannan ingen lönsam investering på lång sikt på grund av skatter och det höga oljepriset. Oljepannan hör hemma i äldre bostäder och bör så småningom ersättas med annan värmekälla. Har du haft oljepanna sedan tidigare är valmöjligheterna många. Värmepumpar är det vanligaste alternativet. Berg-, jord och luft/vattenvärmepumpar är effektiva uppvärmningsalternativ att satsa på och är både mer ekonomiska och miljövänliga.


Summering oljepanna:

  • Beprövad uppvärmningsform
  • Väldigt hög energiutvinning
  • Underhållsfri värme
  • Komplett värmekälla för varme och varmvatten

  • Högt och instabilt oljepris (dyr i drift)
  • Begränsad resurs
  • Högt koldioxidutsläpp