Installation av värmepump

Att installera en värmepump kan vara ett jobb på 4 timmar eller på 4 dagar beroende på vilken typ av värmepump som ska installeras. Olika värmepumpsinstallationer ser olika ut, även om själva värmepumpens konstruktion är sig snarlik. Till att börja med finns det flertalet faktorer som spelar in på valet av värmepump. Husets storlek och värmebehov, den geografiska belägenhet och storleken på tomten är några av dessa. 

När du sedan i samråd med leverantören bestämt dig för vilken värmepump som bäst lämpar sig hemma hos dig, ska denna optimeras för husets och tomtens förutsättningar samt det befintliga systemet. I många fall är placering och genomföring i fasaden gjort för tidigare värmeanläggning och ibland måste nya hål borras. Dessutom har olika leverantörer olika sätt att göra saker och ting på, erfarenhet, expertis och professionalitet är egenskaper du vill kolla efter när du väljer leverantör för din installation. 

Med det sagt så är alla installationer unika. Men det finns en mycket generaliserad beskrivning för installationen i sin enkelhet som återges nedan. Du kan även välja att läsa en mer ingående steg-för-steg guide för installationerna (hänvisningar: läs mer)


Luft/luftvärmepump

Vid denna installation monteras en utedel och en innedel. Innedelens placering och dimensionering av av stor vikt för luft/luftvärmepumpens funktion och bestämmer i sin tur vart utedelen monteras. En genomföring görs i husfasaden för att sammankoppla de två delarna och till utedelen kopplas en säkerhetsbrytare och en elledning till i husets encentral. 

Läs mer här

Luft/vattenvärmepump

Installationen ser snarlik ut den för luft/luftvärmepumpen. Den stora skillnaden är att luft/vattenvärmepumpen även har en utedel. Det är här utedelens placering som är avgörande för värmepumpens effekt. När utedelen är monterad (vanligen på ett markstativ) dras slangar genom nya eller befintliga hål i fasaden och dockas med innedelen och husets vattenburna system. 

Läs mer härFrånluftsvärmepump

Att byta till en frånluftsvärmepump från annat värmesystem tillhör ovanligheterna. Frånluftsvärmepumpen är vanlig i moderna hem och kommer ofta förinstallerad i nybyggnationer. Förutsättningarna för att frånluftvärmepumpen ska fungera är att bostaden har ett mekaniskt ventilationssystem. En kanal kopplas mellan värmepumpen och frånluftsventilationen för att utvinna värmen. Värmepumpen måste även anslutas till husets vattenburna uppvärmningssystem och till elcentralen för sin drift.  
Bergvärmepump

Under installationen av en bergvärmepump borras ett eller flera hål ner till berggrunden. Husets energibehov bestämmer antalet borrhål och djupen på dessa. Normalt borras hål på 100-200m djup. Ner i berggrunddjupet sänks en lång kollektorslang som fylls med en köldbärarvätska som pumpas runt och transporterar värme från berggrunden in till värmepumpen som är monterad på en välisolerad plats inomhus. Slutligen ansluts bergvärmepumpen till bostadens vattenburna system och elen kopplas på. 

Läs mer härJordvärmepump

Istället för borrning kräver jordvärmepumpen att en motsvarande kollektorsling grävs eller plöjs ner på tomten på minst 1m djup. Även här lagras solenergi som köldbärarvätskan transporterar till värmepumpen för större energiutvinning. Jordvärmepumpen placeras inomhus och kopplas ihop med kollektorslangen via en genomföring i fasaden eller husgrunden. Slutligen ansluts värmepumpen till husets vattenburna system och elen kopplas på.Sjövärmepump

Installation av sjövärmepumpar är ganska ovanliga, av den enkla anledning att få husägare har förmånen att ligga tillräckligt nära ett vattendrag eller en sjö med tillräckligt energiinnehåll.
Ett förläggningsdike grävs mellan bostaden och sjön i vilken kollektorslangen placeras. Monteringen och anslutningen ser likadan ut som för berg- och jordvärmepumpen. Kollektorslingan placeras ut på sjöytan och sänks sedan ner till sjöbotten med hjälp av vikter. Väl nere på sjöbotten hämtas lagrad solenergi som pumpas upp till sjövärmepumpen i huset. Sjövärmepumpen ansluts till husets vattenburna system och elen kopplas på. 

Läs mer här