Viessmann

Det tyska företaget Viessmann är i grunden ett familjeföretag som står för produktutveckling, innovation och hållbarhet. Idag är dem en av de främsta internationella tillverkarna av värmepumpar, kylsystem och industrisystem. Dem erbjuder alltså värmesystem för alla typer av fastigheter: privata bostäder, kommersiella fastigheter och industrier. 

Fokus i Viessmanns verksamhet ligger i att ständigt effektivisera energianvändningen i sina värmesystem vilket dem lyckas med genom att använda toppmodern teknik. Företaget erbjuder ett komplett sortiment av värmelösningar, allt från värmepumpar till gas- och oljepannor, träbränsle och solenergi. Vad gäller värmepumpar så erbjuder Viessmann ett sortiment av berg-, jord- och sjövärmepumpar samt luft/vattenvärmepumpar.