Därför sjunker trycket i ditt värmesystem

Har du koll på expansionskärlet eller om säkerhetsventilen släpper ut vatten? Dåligt tryck i värmesystemet beror ofta på krånglande expansionskärl eller en säkerhetsventil som läcker.

Man brukar säga att ett värmesystem kan delas in i två typer - stängda och öppna system. Vid ett öppet system har man ett expansionskärl på vinden med en ledning upp ut genom taket där luft kan tryckas ut respektive sugas in i takt med att vattennivån i kärlet ändras med temperaturen. Vid ett slutet system har man ett expansionskärl nere i pannrummet. Detta kärl har en gummiblåsa inuti som kan komprimeras respektive expandera när vattnet i värmekretsen expanderar eller minskar beroende på temperaturen. 

Om expansionskärlet verkar helt och trycket bara sjunker i långsam takt är det troligt att det är läckage någonstans. 

Säkerhetsventil och expansionskärl bör lätt kunna övervakas för att snabbt upptäcka eventuella fel i systemet. I värsta fall kan läckage från säkerhetsventilen misstas för dolda läckage i systemet.