Ägande av värmepump


När man har köpt en värmepump så betyder det inte att allt är klart och du inte behöver ta hand om den eller titta till den. Olika värmepumpar och typer av värmepumpar behöver olika tillsyn och service, vissa behöver att man byter filter och varnar när så är fallet medan du själv får hålla koll på filterbyten på andra typer och modeller. Läs mer om filter och varför man bör byta filter här. Vissa värmepumpar som producerar varmvatten (dvs ej luftluft värmepumpar) kan råka ut för magnetit (läs mer om varför man ska ha ett magnetitfilter här). 

En värmepump som man tar hand om kommer att hålla i många år men förr eller senare kommer den behöva repareras. Läs mer om hur länge en värmepump brukar hålla och dess livslängd. Vi kommer här ge dig ett par förslag på vad du kan tänka på för att din värmepump ska hålla så länge som möjligt och vad som man bör tänka på när man ska reparera din värmepump och vad man ska tänka på när man väljer service firma för din värmepump. Läs mer om det här. Vi förklarar även för och nackdelar med att anlita en servicetekniker på rörlig eller fast pris här

Vi kommer fortlöpande uppdatera sidan med mer info och förklara hur man kan få sin värmepump att hålla längre och vad man kan ska tänka på när man äger en värmepump. Om du har några frågor eller förslag på vad vi ska skriva om får du gärna kontakta oss på [email protected].