Utbildningar inom värmepumpsbranschen

Det är inte vem som helst som kan arbeta och får arbeta med värmepumpar. De som arbetar med att installera och utför service på värmepumpar måste ha utbildningar och vara certifierade. 

Fortlöpande utbildningar hos värmepumpstilllverkare

Värmepumpar och värmeanläggningar utvecklas hela tiden, dels delarna i maskinen med även mjukvaran med styrning och med att värmepumpar nu är uppkopplingsbara mot internet. För att som servicetekniker hänga med och kunna utföra ett bra och proffsigt arbete med att reparera eller installera värmepumpar är det viktigt att ta del av de senaste uppdateringarna från tillverkarna av värmepumpar. 

De allra flesta seriösa värmepumpstillverkare erbjuder servicetekniker utbildning åp nya modeller. Det är alltså ingen utbildning för privatpersoner utan du måste arbeta som servicetekniker. genom att gå dessa utbildningar uppnår serviceteknikern djupare kunskaper kring maskinen och kan då utföra service och reparation samt installation både snabbare, snyggare och effektivare. 


 

Personalskills finns på flera platser i Sverige, bland annat Göteborg, Stockholm och Helsingborg. De utbildar bland annat kyl och värmepumpsmontörer. Personalskills är av Incert godkänt examinationscenter för certifiering av kyltekniker. Läs med på Personalskills och deras utbildningar på deras hemsida här.  


KCM - Kunskapscentrum Markaryd erbjduer Yrkeshögskola för att utbilda sig till Värmepumpstekniker. Den är på 60 veckor och har bland annat 20 veckors praktik.  

Läs mer om KCM Kunskapscentrum Markaryd utbildning för att bli värmepumpstekniker här

Andra utbildningar

Det finns även andra utbildningar som du kan gå ifall du är intresserad av att arbeta som värmepumpstekniker. Exempel på sådan utbildningar kan vara fastighetsingenjör eller driftingenjör. Men du kommer sedan behöva komplettera med att certifiera dig.