Så byter du din Cirkulationspump-Guide

Har du problem med din cirkulationspump och bestämt dig för att byta ut den? Vi har sammanställt en steg för steg guide för att du som kund ska känna dig trygg i utförandet av ditt byte.

OBS! Innan du börjar är det viktigt att du har stängt av både ström och vatten och för din egen säkerhet vill vi också påpeka vikten av att du som utför bytet har behörighet för att hantera elen. 

Alla installationer går inte till på exakt samma sätt men till stor del. Det finns många tillverkare av just cirkulationspumpar, några av de största är till exempel: Grundfors och Wilo. 

Beräknad tidsåtgång: 1h 

Detta behöver du: rörtång 2st, stjärnskruvmejsel, avbitartång. 

Steg 1:  

Först måste du börja med att lokalisera var din nuvarande cirkulationspump sitter.   

Om det finns avstängningsventiler behövs det ej tappas,  

Steg 2:  

När du har lokaliserat cirkulationspumpen är det en bra idé att granska den innan du monterar ner den. Om du inte redan har köpt en ny reservdel är det bra om du mäter den befintliga cirkulationspumpen noga, anteckna varumärket och inställningarna. Notera om den gamla cirkulationspumpen är av standardstorlek eller ej, ett annat tips är att ta foton på de elektriska ledningarna och kopplingarna så att du vet hur du ska ansluta den nya modellen.  

Steg 3:  

Som vi nämnde i början men som tåls att nämnas igen är att det är jätteviktigt att du stänger av strömmen innan du påbörjar ditt byte. Du bör aldrig byta en cirkulationspump medan strömmen är på eftersom den drivs av el. Att stänga av strömmen är enkelt och görs i din fastighets elcentral eller säkringsskåp.  

Steg 4: 

När du har försäkrat dig om att strömmen är avstängd blir nästa steg att stänga av avstängningsventilerna (om det finns några) på cirkulationspumpen, för att stoppa vattentillförseln till den. Du stänger av ventilerna antingen för hand eller med en skiftnyckel. Om den gamla cirkulationspumpen saknar avstängningsventiler måste du först tömma värmesystemet på vatten innan du kan lossa på cirkulationspumpen.  

Steg 5:   

När ventilerna är stängda eller när värmesystemet är tömt är det dags att lossa på muttrarna som håller cirkulationspumpen på plats. Vrid muttrarna motsols och ta sedan bort den gamla pumpen. Notera hur elkablarna är anslutna, det ska finnas en brun, blå och gul/grön kabel. 

Steg 6:  

Byta ut de befintliga packningarna (2st, en vid varje anslutning) till nya, sätt sedan den nya cirkulationspumpen på plats och kontrollera att den sluter tätt. Här kan du utföra ett enkelt snabbtest för att se om det finns läckor, det gör du genom att öppna ventilerna. Eventuellt fylla upp trycket. 

Steg 7:  

Nu ska du koppla in cirkulationspumpen igen, ett tips är att titta på fotona som du tog i steg 2. Koppla in elen in på samma sätt som du kopplade ur den. Om cirkulationspumpen har blivit blöt är det väldigt viktigt att den är torr, se till att torka av den noga. 

Steg 8:  

Slå på strömmen och sätt igång ditt värmesystem genom att vrida på termostaten. När värmesystemet väl är igång är det bra att kontrollera om det läcker vatten eller droppar från det nya expansionskärlet.