Direktverkande el

Uppvärmning med el blev stort under 70-talet när kärnkraftverken uppkom som ett resultat av oljekrisen. El producerades i massor vilket gjorde det billigt, samtidigt var det en underhållsfri värme som befriade människan från allt manuellt jobb som eldning av olja och ved pannor innebar. Idag ser läget annorlunda ut med krav på nedstängning av kärnkraftverk och ett ökat miljötänk som bidrar till energihushållning. Eldriven värme är en dyr uppvärmningsform som använder en onödigt högvärdig energi vilket inte ligger i linje med hushållningen av el. Verkningsgraden på direktverkande el är närmare 95-98%, något lägre än för elpannan med vattenburet system. Uppvärmning med direktverkande el använder samma el som TV:n, lamporna eller annan eldriven teknik i ditt hem. El-element kopplas in i vanliga uttag och börjar alstra värme och kan enkelt justeras för rätt temperatur. För varmvatten krävs att el tillförs en varmvattenberedare i vilket vattnet för dusch och kranar kan värmas upp. 

Har du direktverkande el i dagsläget och tycker att dina uppvärmningskostnader är för dyra? Alternativen är att installera en kompletterande värmekälla som exempelvis en luft/luftvärmepump, pelletskamin eller solfångare för att sänka behovet av el eller konvertera till ett vattenburet system. Att konvertera är en väldigt stor investering, men valmöjligheterna är många och husets värde ökar med det. Läs mer om det här


Hur fungerar direktverkande el?

Direktverkande el är mycket enkel i konstruktionen. Det enda som krävs för att värma tappvatten och inomhusklimatet är en varmvattenberedare och elradiatorer och/-eller golvvärme. Elen hämtas sedan från elnätet och genom ett uttag i väggen strömmar elen direkt till elementen för att värma upp dessa. När elen som avges i form av varmt vatten eller underhållsvärme alstrar elementen ny värme för att hålla rätt inomhustemperatur.

För att klara av att värma den mängd tappvatten som krävs för flera duschar installeras en varmvattenberedare som kopplas på elnätet och värms upp på samma sätt.


Vart passar direktverkande el bäst?

Användningen av direktverkande el som uppvärmningsform minskar. Idag använder ca 6% av svenska hushåll direktverkande el som ensam uppvärmningsform. Anledningen till att vissa bostäder fortfarande värmer med den dyr el beror på de stora omkostnaderna i att konvertera till ett annat uppvärmningssystem, då de flesta kräver ett vattenburet system. Direktverkande el fungerar däremot bra i småhus som sommarstugan eller fritidshuset, som inte kräver uppvärmning året om. I kombination med en annan primär värmekälla kan direktverkande el tjäna ett bättre syfte, bland annat används direktverkande el till komfortvärme som uppvärmning av badrumsgolv och handdukstorkar och andra eldrivna apparater.

Än så länge finns inget förbud mot uppvärmning med el i nybyggnationer, däremot finns en mängd krav på energieffektivitet hos byggnader där direktverkande el installeras.


Vad kostar det med direktverkande el?

Det enda som krävs för att utnyttja direktverkande el är att montera och koppla in elradiatorer. Installationskostnaden blir därför lika med priset på elementen vilket handlar om några tusenlappar. Beroende på energibehovet i huset kan kostnaden för en varmvattenberedare med installation tillkomma. Driftkostnaden styrs helt och hållet av husets energibehov och de varierande elpriset.Summering direktverkande el:

  • Billig att installera
  • Lätt att reglera - värme "on demand" 
  • Kräver minimalt med plats (största modulen är en varmvattenberedare)
  • Hög verkningsgrad (95-98%)

  • Dyra driftkostnader (högt och varierande elpris)
  • Förbrukning av onödigt högvärdig energi
  • Gör sig bäst som komplement till annan primär värmekälla